2021. évi járulékváltozások a 2019. évi CXXII. törvényben (Tbj.-ben).

  • Változás a munkaviszonyban álló és csecsemőgondozási díjban részesülőknél

A Tbj. szerinti munkaviszonyban a társadalombiztosítási járulék alapja legalább a minimálbér 30 százaléka. Nem kell a fenti minimális alapot alkalmazni, ha a Tbj. szerinti munkaviszonyban álló többek között adott ellátásban pl: gyermekgondozási díjban, ápolási díjban … részesül.

Ez a felsorolás nem tartalmazta a csecsemőgondozási díjat, erre tekintettel előírták a munkáltatóknak, hogy a csecsemőgondozási díjban részesülő alkalmazottaik kapcsán legalább a minimálbér 30 százalékából fizessék meg a társadalombiztosítási járulékot. Ezt a problémát oldotta meg, hogy kiegészült a Tbj. fenti felsorolása a csecsemőgondozási díjjal.

Hatályba lépés: A fenti szabály 2021. január 1-jén lépett hatályba, de azt alkalmazni visszamenőleg kell, méghozzá 2020. július 1-jétől.

  • Változás az egészségügyi szolgáltatási járulékban

2021. január 1-jétől havi 7 710 (napi 257) forintról, havi 8 000 (napi 270) forintra növekedett az egészségügyi szolgáltatási járulék. A fenti járulék mértéket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján 2020. november 20-án tette közzé.

  • Változás a nem Magyarországon adóztató jövedelmek járulékalapjánál

Vannak olyan esetek, amikor a személyi jövedelemadó-előleg fizetésre nem Magyarországon kerül sor. Az erre vonatkozó szabály kiegészült a munkát külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerződés alapján végzőkkel, illetve a munkát munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (pl: megbízás) alapján folytatókkal. Mindezek alapján,  a járulék alapja a fenti esetben a következőképpen került meghatározásra:

A járulék alapja, ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga, vagy kettős adózást kizáró egyezmény hiányában adóelőleg megállapítási kötelezettség nem keletkezik,

  1. az alapbér, (ha a munkát külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerződés alapján végzik, a szerződésben meghatározott díj havi összege), de legalább a tárgyévet megelőző év július hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset, vagy – ha a munkát munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján végzik – a szerződésben meghatározott díj havi összege, vagy
  2. a tevékenység ellenértékeként a tárgy hónapban megszerzett – munkaviszony esetében a tárgyhónapra elszámolt – jövedelem, ha az nem éri el az alapbér (szerződésben meghatározott díj havi összege) vagy a tárgyévet megelőző év július hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset közül az egyiket.

Hatályba lépés: A fenti szabály is 2021. január 1-jén lépett hatályba, de azt visszamenőleg 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.

  • Biztosított őstermelőkre vonatkozó változás

Biztosított őstermelő járulékfizetése: A mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot.

A kistermelői státusz megszűnésére tekintettel új szabály, hogy az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért – támogatások nélküli – bevétele nem haladja meg a tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének az ötszörösét, az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után fizet társadalombiztosítási járulékot. Ez utóbbi szabályt 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Megjegyzés: Átmeneti szabály, hogy 2021-ben a 2020. december 31-én hatályos Szja tv. szerinti mezőgazdasági kistermelő a tárgyévet megelőző évi – támogatások nélküli – bevételének 15 százaléka után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot.

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella