Megbízási jogviszony a társadalombiztosításban

Megbízási jogviszony a társadalombiztosításban. A tagi ügyvezetők ún. minimális alapok utáni járulékfizetése azt eredményezi, hogy a a társadalombiztosításon belül a megbízási jogviszony két típusát el kell különítenünk. Mielőtt erre részletesen kitérnénk, tekintsük át, mit is foglal magába a megbízás! A Polgári Törvénykönyv alapján a megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, […]

Read More »

Megállapodás nyugellátásra

Megállapodás kötés nyugellátásra Az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) lehetőséget biztosít megállapodás megkötésére, amely egészségügyi szolgáltatásra illetve nyugellátásra szólhat. Nyugellátásra az a belföldi nagykorú természetes személy köthet megállapodást, aki ·         nem saját jogú nyugdíjas, és ·         nincs biztosítási jogviszonya vagy ·         a biztosítása szünetel. Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 24 […]

Read More »

Kisadózók társadalombiztosítása

Kisadózók társadalombiztosítása A kisadózó vállalkozó lehet egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság. Kisadózás választásakor három kizáró okot kell figyelembe vennie a vállalkozónak illetve a vállalkozásnak: Az egyik kizáró tényező: Nem választhatja a kisadózást az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven […]

Read More »

Gyermekgondozási díj melletti munkavégzés és vállalkozási tevékenység

Gyermekgondozási díj melletti munkavégzés és vállalkozási tevékenység folytatása Munkavégzés A gyermekgondozási díj folyósítását nem befolyásolja, ha a szülő a gyermek egyéves kora után munkát vállal. A munkavégzésre nincs időkorlát megszabva, így akár napi nyolc órában is dolgozhat az ellátásban részesülő szülő. Ha a munkavégzés során a szülő keresőképtelen lesz, akkor a gyermekgondozási díj mellett a […]

Read More »

Nem nyugdíjas ügyvezető 2017. évi tb közterhei

Nem nyugdíjas ügyvezető 2017. évi tb közterhei A Polgári Törvénykönyv alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Az alábbiakban a nem nyugdíjas ügyvezetők 2017. évi tb közterheit (azaz a fizetendő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót) ismertetem, kitérve a Kft tagja és […]

Read More »