2019. január 1-jétől alkalmazandó szociális hozzájárulási adókedvezmények

2019-ban jelentősen csökken a szociális hozzájárulási adókedvezmények köre. Ennek keretében 2019. január 1-jétől megszűnnek a következő kedvezmények:

 • 25 év alatti pályakezdők kedvezménye*
 • 25 illetve 55 év feletti foglalkoztatottak utáni kedvezmény
 • Karrier Híd Programban részt vevők esetében járó kedvezmény
 • Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető kedvezmény
 • Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató által igénybe vehető kedvezmény
 • Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt munkavállalót foglalkoztató által igénybe vehető kedvezmény
 • Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás új munkavállalóira igénybe vehető kedvezmény*
 • Tartósan álláskeresők után igénybe vehető kedvezmény*
 • Gyermekgondozási szabadságról – feltéve, hogy a munkavállaló ezen időtartama alatt csecsemőgondozási díjban, gyes-ben vagy gyermekgondozási díjban részesült – visszatérő munkavállaló és ezen szabadság időtartama alatt vagy ezt követően foglalkoztatott másik munkavállaló heti 20-20 órás részmunkaidős foglalkoztatása esetén adható kedvezmény
 • A gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás vagy a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően érvényesíthető kedvezmény.*

* -gal jelölt, 2018. december 31-én érvényesített kedvezmények a még hátralévő – érvényesítésre nyitva álló – időre a továbbra is érvényesíthetőek lesznek.

2019-ben alkalmazandó kedvezmények:

 • A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló (FEOR-08) 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben illetve 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a 7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója munkakörben és a 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás szerinti munkakörben álló után a kifizető a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér után az aktuális szociális hozzájárulási adómérték 50 százalékának megfelelő kedvezményt érvényesíthet.
 • A munkaerőpiacra lépő személyt munkaviszonyban foglalkoztató kifizető szintén élhet a szociális hozzájárulási adókedvezménnyel. Az adókedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér után érvényesíthető úgy, hogy ezen mértékig nem kell fizetni szociális hozzájárulási adót a foglalkoztatás első két évében, míg a foglalkoztatás harmadik évében ennek a kedvezménynek a fele érvényesíthető
 • A családok támogatásáról szóló törvény szerint legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult, munkaerőpiacra lépő nő után igénybe vehető kedvezmény, amely a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér után érvényesíthető úgy, hogy a foglalkoztatás első három évében nem kell megfizetni ezen mértékig a szociális hozzájárulási adót, míg a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében a fenti kedvezmény fele érvényesíthető.
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló, egyéni vállalkozó illetve a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég megváltozott munkaképességű tagja kapcsán a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után lehet igénybe venni a szociális hozzájárulási adókedvezményt, az aktuális szociális hozzájárulási adó mértével megegyező mértékben.
 • A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdésében felsorolt közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetére szociális hozzájárulási adókedvezmény illeti meg. A kedvezmény a közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százaléka után úgy érvényesíthető, hogy ezen összegig az aktuális szociális hozzájárulási adómérték 50 százalékának megfelelő kedvezményt érvényesíthető.