Mentesség, kedvezmény 2020. március – június hónapokra.

Kelt: 2020. március 31.

Az alábbiakban, hogy segítsem az áttekintést, összefoglalva bemutatom, hogy milyen tevékenységek esetén járnak kedvezmények, mentességek munkaviszonyban, egyéni vállalkozásban és társas vállalkozásban. Az összefoglalás 3. pontjában kitérek a kisadózókra is.

1.) Tevékenységi körök, amelyekben munkaviszonyban, egyéni-, társas vállalkozói tevékenység esetén mentesség, illetve kedvezmény érvényesíthető: 

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 2. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 3. vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 4. alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 5. sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 6. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 7. film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
 8. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 9. napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 10. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14)
 11. műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)
 12. utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),
 13. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) Megjegyzés: fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) tevékenységet végzőre akkor terjed ki a mentesség/kedvezmény, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.
 14. belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30).

2.) Kedvezmény, mentességek és ellátások:

Kedvezmény, menetesség feltétele:

2.1. Nem lehet kedvezményt érvényesíteni, ha a kifizető költségvetési szerv.

2.2. A fenti tevékenységi köröknél akkor lehet kedvezményt, mentességet érvényesíteni, ha az tényleges főtevékenységnek minősül. Tényleges főtevékenységről akkor lehet szó, ha a fenti tevékenységet folytatónak 2020. március 24-ét megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott a fenti tevékenységből.

2020. március, április, május és június hónapra a fenti tevékenységi körben

 • a 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adó, és 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása után, az egyéni vállalkozónak és a Tbj. szerinti társas vállalkozónak, e jogállására tekintettel,
  • a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összegig.

Azaz, a munkavállaló, egyéni vállalkozó, és társas vállalkozó béréből, kivétjéből, jövedelméből 15 százalék személyi jövedelemadó-előleget, és természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összegig kell megfizetni. Ez utóbbi fedezi a tb támogatott egészségügyi szolgáltatások nyújtását. A fenti járulékmentesség, kedvezmény a nettó jövedelmet növeli. Ezt erősítette meg az adóhivatal abban a tájékoztatásában, amelyben rögzíti, hogy „a Tbj. általános szabályaitól eltérően kell teljesíteni a járulékfizetési kötelezettséget azáltal, hogy csak a 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7 710 forintot kell a járulékalapot képező jövedelem után megfizetni. A megfizetés, a járulékfizetés teljesítése a foglalkoztató feladata, tehát csak a 4%-ot, illetve annak a 7 710 forintot meg nem haladó összegét kell levonnia a magánszemélytől és megfizetnie. A többit viszont „nem teheti el”, mert nem őt terhelte volna, hanem a magánszemélyt, és a jogalkotói szándék szerint a rendelkezés célja a munkavállalók helyzetének javítása.”

Ellátások: Nem egészen érthető, hogy a foglalkoztatott esetében miért a tb ellátások fedezetét biztosító járulékokból kell  a mentességet, kedvezményt adni, hiszen lehetne azt biztosítani a 15 százalék személyi jövedelemadó-előleg meg nem fizetésével is. Személyi jövedelemadó-előleg ugyanis adó, így nem képezi semmilyen tb ellátás alapját. Mivel azonban a járulékok meg nem fizetésével biztosítják a mentességet, így külön rendelkezni kellet a tb ellátásokról, ezért a 61/2020. (III. 23.) kormányrendelet rögzíti, hogy a járulékok meg nem fizetése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási (azaz nyugellátás, táppénz, csed, gyed, örökbefogadói díj, megváltozott munkaképességűek ellátása, baleseti ellátások) és álláskeresési járadékra jogosultságát, valamint annak összegét. Ahhoz azonban, hogy a fenti szabályt alkalmazni is lehessen, az adóhivatalnak még el kell készíteni a megfelelő bevallásokat, amelyre valószínűleg április elején kerül sor.

3.) Kisadózók:

Nem kell megfizetni a kisadózást választó vállalkozásnak – ha az alábbi tevékenysége kapcsán 2020. február hónapjában már kisadózás alá tartozott – 2020. március, április, május és június hónapra a tételes adót az alábbi tevékenységek esetén:

1.         taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),

2.         fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

3.         festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),

4.         egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

5.         villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

6.         fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

7.         előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

8.         víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

9.         szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

10.       épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

11.       sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

12.       tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

13.       általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

14.       padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

15.       fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

16.       előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

17.       egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

18.       fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

19.       konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

20.       üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

21.       testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

22.       egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

23.       egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

24.       szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

25.       idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és

26.       szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

Ez esetben is rögzítésre került, hogy „az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.”

szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

közgazdasági szakokleveles jogász

egészségügyi menedzser