Változás a kisadózás szabályaiban.

A kisadózás kapcsán új szabályt kell alkalmazni, amely „A kisadózó vállalkozók tételes adójáról 2022. évi XIII. törvény”. Az alábbiakban pontokba összeszedve röviden bemutatom a kisadózás szabályaiban bekövetkezett főbb változásokat.

1. A fenti törvényben az egyik leglényegesebb változás, hogy kisadózók – kivéve a taxis személyszállítást – csak természetes személyektől szerezhetnek bevételt, így ezen időponttól kezdve többek között jogi személytől, egyéb szervezettől, egyéni vállalkozótól nem szerezhetnek bevételt. Mindezek alapján jelentősen szűkül azok köre, akik 2022. szeptember 1-jétől a kisadózást választhatják.

2. Csak a főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a kisadózást. Erre tekintettel 2022. szeptember 1-jétől sem az egyéni cég, sem a betéti társaság, sem a közkereseti társaság, sem az ügyvédi iroda nem maradhat a kisadózás hatálya alatt.

3. 2022. szeptember 1-jétől főfoglalkozású egyéni vállalkozók azok, akik a korábbi kisadózásról szóló szabály alapján nem főállású kisadózónak minősülnek (ők azok, akik havi 25 000 forint tételes adót fizetnek). Erre tekintettel 2022. szeptember 1-jétől többek között nem lehetnek kisadózók azok, akik például öregségi nyugellátásban részesülnek, vagy legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is állnak, vagy gazdasági társaságban társas vállalkozóként is tevékenykednek stb.

4. Az új szabály alapján 2022. szeptember 1-jétől a kisadózó, főfoglalkozású egyéni vállalkozó tételes adója egységesen havi 50 000 forint, amely havi 108 000 forint tb ellátási alapot képez. Azaz 2022. szeptember 1-jétől megszűnik a havi 75 000 forint tételes adófizetés, amely 179 000 forint ellátási alapot képezett. Mindezek alapján a kisadózónak 2022. szeptember 1-jétől nincs lehetősége arra, hogy magasabb társadalombiztosítási ellátások megszerzése céljából magasabb tételes adót válasszon.

5. A kisadózásról szóló korábbi szabály alapján öt esetben kellett megfizetni a 40 százalékos különadót. 2022. szeptember 1-jétől hatályos szabály szerint azonban csak az alábbi esetben kell 40 százalékos mértékű különadót fizetni:

     Az a kisadózó, aki a naptári év minden hónapjára köteles tételes adót megfizetni, az egyéni vállalkozásból származó bevételének naptári évben elért összegéből 18 millió forintot meghaladó rész után 40 százalékos mértékű különadót fizet. Ha a kisadózó nem köteles a naptári év minden hónapjára tételes adót megfizetni, akkor a különadót a kisadózói bevételének adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 18 millió forint egytizenkettedének szorzatát meghaladó része után fizeti meg.

    Azaz egyszerűsödött a különadófizetés szabálya, és a korábbi évi 12 millió forint kisadózói keretösszeg 18 millióra nőtt, amelyet visszamenőleg lehet alkalmazni. Így 40 százalékos mértékű adót abban az esetben kell fizet, ha az adóévben 2022. augusztus 31-éig megszerzett a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1,5 millió forint szorzatát meghaladja.

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella