Elektronikus hozzáférés az egészségügyi adatainkhoz

  1. november 1-jétől minden közfinanszírozott ellátást nyújtó háziorvosi rendelőnek, szakellátást végző egészségügyi szolgáltatónak és gyógyszertárnak használnia kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér egy olyan informatikai környezet, ami összekapcsolja az egészségügyi ellátókat egymással és ezáltal egyszerűbbé és gyorsabbá válhat az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kerül sor többek között az e-recept (elektronikus recept) felírására és kiváltásra, valamint az egészségügyi dokumentumaink rögzítésére.

Érdekességként említeném meg, hogy a háziorvosoknak és a házi gyermekorvosoknak 2018. július 1-jétől olyan törzskartont kell vezetni, amelyen rögzítetett adatok szintén bekerülnek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe. Ez a törzskarton a beteg egészségügyi adatain túl ún. egyéb információkat is tartalmaz, amely pl: a beteg illetve a gyermek esetén a szülő keresőtevékenységére vonatkozik, továbbá a beteg alkoholfogyasztására, mentális/lelki egészségére, 14 éves kor feletti fiatalkorúak szexuális életére vonatkozik.

Megjegyzés: Az ún. egyéb információk szolgáltatása önkéntes, és erről az orvosnak előzetesen a biztosítottat/beteget is tájékoztatnia kell.

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített adatokhoz az egészségügyi szolgáltató adott alkalmazottai, foglalkoztatottjai (pl: háziorvosi rendelő, járó-, fekvőbeteg szakrendelők egészségügyi dolgozói, vény kapcsán a patikák részéről a gyógyszerész és a gyógyszertári asszisztens) férhetnek hozzá.

Kérdésként vetődik fel, hogy tehetünk-e bármit, hogy korlátozzuk az egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók fenti jogosultságát?

A biztosított/beteg rendelkezhet arról, hogy korlátozza vagy kizárja az egészségügyi adataihoz való hozzáférést. Ennek keretében a beteg rendelkezhet úgy, hogy

  • egyetlen lekérdező se férhessen hozzá adataihoz, vagy
  • csak az adott ellátás kategóriájába tartozók láthassák az adatait.

A fenti rendelkezését a beteg a későbbiekben meg is változtathatja. Digitális önrendelkezés www.eeszt.gov.hu oldalon tehető meg.

 

 

Megjegyzés: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér alkalmazásáról szóló előadáson azt a tájékoztatást adták, hogy sürgősségi ellátás esetén a beteg tiltó rendelkezése ellenére feltörheti a rendszert és megnézheti az egészségügyi szolgáltatást nyújtó az adatokat, de ez esetben ennek indokát alaposan alá kell támasztania. Ez azt is eredményezheti, hogy sürgősségi ellátás esetén nem áll elő olyan hátrányos helyzet, hogy a beteg kórtörténetéről, vércsoportjáról, gyógyszerallergiájáról a fenti önrendelkezés folytán nem tud tájékozódni az ellátást nyújtó személy.