Változások a munkaviszony, a vállalkozók és az őstermelők minimális alapjában.

Egyes biztosítási jogviszonyoknál legalább a minimális alapokból kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót. 2023. december 1-jétől nőtt a minimálbér, amely befolyásolja a minimális alap szerint fizetendő összegeket. Az alábbiakban a munkaviszony, az egyéni-, és társas vállalkozói jogviszony, valamint a biztosított őstermelők kapcsán fizetendő minimális alap változásait ismertetem. 1. Nem kiegészítő tevékenységet […]

Bővebben

Kedvező adózás a gyermekek házi tanítása kapcsán.

Ha például egy tanár vagy egy egyetemista háznál folytatott tanítás vagy korrepetálás keretében oktat diákot, akkor az alábbi kedvező adózás szerint részesülhet díjazásban: Ha a szülő természetes személyként úgy foglalkoztatja a gyermekét tanító személyt, hogy ez a személy a tanítást nem egyéni vállalkozóként, nem társas vállalkozóként, hanem természetes személyként végzi, akkor a családnál a tanítás […]

Bővebben

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak maximális összege 2024-ben.

Az alábbiakban táblázatba szerkesztve bemutatom a táppénz, a gyermekgondozási-, és örökbefogadói díj jövő évi maximális összegének alakulását 2023. évhez viszonyítva. A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét. Örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a; Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási […]

Bővebben