Változások a munkaviszony, a vállalkozók és az őstermelők minimális alapjában.

Egyes biztosítási jogviszonyoknál legalább a minimális alapokból kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót. 2023. december 1-jétől nőtt a minimálbér, amely befolyásolja a minimális alap szerint fizetendő összegeket. Az alábbiakban a munkaviszony, az egyéni-, és társas vállalkozói jogviszony, valamint a biztosított őstermelők kapcsán fizetendő minimális alap változásait ismertetem.

1. Nem kiegészítő tevékenységet folytató, munkaviszonyban álló személy:

Nem kiegészítő tevékenységet folytató, munkaviszonyban álló személy esetén a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó alapja havonta legalább a minimálbér 30 százaléka, amely 2023. december 1-jétől havi bruttó 80 040 forint.

Megjegyzés: Kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül a saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.

2. Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni-, és társas vállalkozó:

Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni-, és társas vállalkozót 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékfizetés terheli, amelynek minimális alapja havonta legalább a minimálbér (amely 2023. december 1-jétől bruttó havi 266 800 forint), míg szakképzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garantált bérminimum (amely 2023. december 1-jétől bruttó havi 326 000 forint).

Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni-, és társas vállalkozó után fizetendő 13 százalék szociális hozzájárulási adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka, ami 2023. december 1-jétől havi bruttó 300 150 forint, míg szakképzettséget igénylő tevékenység esetén a garantált bérminimum 112,5 százaléka, ami 2023. december 1-jétől bruttó havi 366 750 forint.

3. Biztosított mezőgazdasági őstermelő:

A biztosított mezőgazdasági őstermelő – beleértve a kezdő őstermelőt is – havonta 18,5 százalék társadalombiztosítási járulék megfizetésére köteles a minimálbér 92 százaléka után, ami 2023. december 1-jétől havi bruttó 245 456 forint.

Megjegyzés: Meg kell említeni, hogy a fentiektől eltérően fizeti a társadalombiztosítási járulékot az a biztosított mezőgazdasági őstermelő, akinek az őstermelői tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért – támogatások nélküli – bevétele nem haladja meg a tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének az ötszörösét. Esetében az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után fizeti a társadalombiztosítási járulékot.

Ha az őstermelő által fizetendő szociális hozzájárulási adó minimális alapjaként a minimálbért kell alkalmazni, akkor ez az összeg nem más, mint a 2018. évi LII. törvény (Szocho törvény) alapján az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege. Erre tekintettel esetükben a minimálbér emelkedés 2024. január 1-jétől növelni a minimális alap szerinti fizetendő szociális hozzájárulási adó összegét, így 2023. decemberében még havi bruttó 232 000 forintot kell alapul venni, és csak 2024. januárjától kell alkalmazni a havi bruttó 266 800 forintot.

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

2023.12.20