Munkajog

Ha a munkavállaló munkaviszonyának fennállása alatt tanulmányokat szeretne folytatni, akkor ennek elősegítése érdekében a munkáltatójával – ha az a munkáltatónak
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (Mt.) 2023. január 1-jétől bővült a szabadságok köre a szülői szabadsággal. A
lovetta
2021. november 1-jétől lépett hatályba az 598/2021. (X. 28.) kormányrendelet, amely a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szól. Az alábbi cikkben
2020. november 28-án megjelent több kormányrendelet, amelyek egyrészt az egészségügyi szolgálati jogviszony végrehajtására vonatkoznak, másrészt módosítják az egészségügyi szolgálati jogviszonyra
Az egészségügyben az új munkaszerződéseket 2020. november 30-ig írásba kell foglalni és 2020. december 31-ig kell megkötni. 2020. november 10-én
A diákok foglalkoztatása különböző jogviszonyokban elég gyakori. A foglalkoztatások különböző típusaira eltérő szabályok és eltérő közteherfizetések vonatkoznak. Az alábbi cikkben
munkajog
A munkatörvénykönyv, azaz 2012. évi I. törvény több olyan szabályt foglal magába, amelytől a munkavállalók és munkáltatók nem térhetnek el.
Az alábbiakban a szülést illetve a gyermek születését követően munkába álló valamint a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő
Mit követeljek, kártérítést vagy elmaradt jövedelmet? Munkaügyi perek kapcsán felmerül, hogy milyen személyi jövedelemadó és járulékterhei vannak a különböző követelteléseknek.
Mit kell tudni a betegszabadságról? Az európai uniós más országaiban is jellemző, hogy a munkáltatót fizetési kötelezettség terheli a munkavállaló