lovetta

Koronavírus elleni védőoltás hiánya miatt elrendelt fizetés nélküli szabadság.

2021. november 1-jétől lépett hatályba az 598/2021. (X. 28.) kormányrendelet, amely a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szól. Az alábbi cikkben a koronavírus elleni védőoltás hiánya miatt elrendelt fizetés nélküli szabadság társadalombiztosítási következményét ismertetem.

598/2021. (X. 28.) kormányrendelet alapján a cégek és vállalkozások jogot kaptak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvételét azon foglalkoztatottjaik számára, akik 2021. november 1-jét megelőzően nem oltatták be magukat.

A kormányrendelet alapján a munkáltató az oltási kötelezettségről a következők szerint dönt:

  • mérlegeli, hogy szükségesnek látja-e a dolgozói biztonsága érdekében az oltási kötelezettség elrendelését továbbá
  • figyelembe veszi a munkahely és az adott munkakörök sajátosságait is.

Abban az esetben, ha a munkáltató oltási kötelezettséget előírta, de védőoltást a munkavállaló a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem adatta be, és nem rendelkezik az oltás ellenjavallata kapcsán orvosi szakvéleménnyel, akkor a munkáltató – 598/2021. (X. 28.) kormányrendelet alapján – fizetés nélküli szabadságot rendelhet el.

Megjegyzés: Ha a munkavállaló a fizetés nélküli szabadság elrendelését követően felveszi a védőoltást, vagy orvosi igazolással bizonyítja, hogy számára az oltás nem javasolt, akkor a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.

A fentiek alapján elrendelt fizetés nélküli szabadság alatt szünetel a munkavállaló biztosítási jogviszonya. A szünetelés időtartamára a belföldi munkavállalónak meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot, ha

  • folyamatosan legalább egy éve magyar lakóhellyel (szálláshellyel) rendelkezik, és
  • nem áll a 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 6-a szerinti egyéb biztosítási jogviszonyban és
  • egészségügyi szolgáltatásra a Tbj. 22. § (1) bekezdés a)-u) pontja, valamint a 3. § és a 1997. évi LXXXIII. törvény 29. § (9) bekezdése alapján egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult.

Belföldinek minősül: Magyarország területén – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint – bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, aki

  • magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert, vagy
  • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, és három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja

és a hontalan személy.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék, ami 2022. január elsejétől pedig havi 8 400 forint (napi 280 forint).

Végezetül meg kell említeni, hogy ha a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számítva 1 év már eltelt, és a munkavállaló ezen időszakban a védőoltás beadatását nem igazolta a munkáltató felé, illetve ezen időszakban a munkavállaló a fenti orvosi szakvéleményt nem mutatja be, akkor ez esetben a munkáltató a munkaviszonyt – 598/2021. (X. 28.) kormányrendelet felhatalmazása alapján – felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti. Azaz a fenti esetre vonatkozóan a kormányrendelet a munkaviszonyban új megszüntetési okot vezetett be.

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

közgazdasági szakokleveles jogász

egészségügyi menedzser