Milyen változást eredményezett a minimálbér emelése a táppénznél és a gyermekgondozási díjnál?

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak egy részénél maximalizálva van az ellátás összege, amely a mindenkori minimálbérhez igazodik. Erre tekintettel az alábbiakban táblázatban foglalom össze a táppénz, a gyermekgondozási díj maximális összegének alakulását 2021-hez viszonyítva.

Táppénz és gyermekgondozási díj felső határa, illetve a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj összege az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján a következő:

  • táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét;
  • a gyermekgondozási díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a;
  • hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj havi összege:
    • felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 %-a,
    • mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a.

A fenti ellátások maximális összege 2022-ben a következőképpen alakult:

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátása  2021. év    2022. év  Különbség 2021. évhez viszonyítva
Táppénz felső határabruttó 11 160 forint/napbruttó 13 333 forint/nap+  2 173 forint/nap
Gyermekgondozási díj felső határabruttó 234 360 forint/hóbruttó 280 000 forint/hó+ 45 640 forint/hó
Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj (minimálbér alapján)  bruttó 117 180 forint/hó  bruttó 140 000 forint/hó  + 22 820 forint/hó
Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj (garantált bérminimum alapján)  bruttó 153 300 forint/hó  bruttó 182 000 forint/hó  + 28 700 forint/hó

A fenti számítás alapja: Minimálbér 2021-ben havi bruttó 167 400 forint volt, 2022. január 1-jétől havi bruttó 200 000 forintra nőtt. Garantált bérminimum 2021-ben havi bruttó 219 000 forint volt, ami 2022-ben bruttó havi 260 000 forintra nőtt.

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

közgazdasági szakokleveles jogász

egészségügyi menedzser