Hogyan kaphatnak egészségügyi szolgáltatást Ukrajnából Magyarországra érkező, azonban Magyarországon nem biztosított ukrán állampolgárok?

How can Ukrainian citizens who come to Hungary from Ukraine, but have not got social security in Hungary, receive health care?

Як українські громадяни, які приїжджають до Угорщини з України, але не мають соціального забезпечення в Угорщині, можуть отримувати медичну допомогу?

Kelt: 2022. március 3.

A hatályos szabályok (1963. évi 16. törvényerejű rendelet, valamint a 7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet) alapján, ha ukrán állampolgár átmenetileg tartózkodik Magyarországon, akkor heveny megbetegedés és sürgős szükség esetén a gyógykezelést (orvosi és szakorvosi kezelést, gyógyszerellátást, kórházi és gyógyintézeti ápolást, gyógyászati segédeszközöket, azok sürgős pótlását vagy javítását) a feltétlenül szükséges mértékben a magyar – nem magán –  egészsségügyi szolgáltatótól, az útiokmánya (pl: útlevél) alapján igényelheti. Egyéb esetben az ukrán állampolgár gyógykezelésben csak a költségek teljes összegének megtérítése ellenében részesülhet.

Megjegyzés: Ha netán az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató alkalmazottja nem ismérné ezt a szabályt, akkor a fenti tájékoztatás letölthető az alábbi oldalról:

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/nemzetkozi_ugyek/tajekoztato_a_magyar_egesezesegbiztositas_szolg.html

A jelenleg fennálló különleges helyzetben a fenti szabályoktól eltérően kerül sor az Ukrajnából érkezők egészségügyi ellátására a határmentén. Magyarországra érkező ukrajnai menekültek egészségügyi és kórházi ellátását biztosítják a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház tagkórházai. Továbbá a határátlépő helyek közelében kialakított regisztrációs pontokon szükség szerint a menekültek egészségügyi ellátását és koronavírus-tesztelését is elvégzik.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház tagkórházainak elérhetősége:

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
 • Jósa András Oktatókórház címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
 • Sántha Kálmán Szakkórház címe: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
 • Mátészalkai Kórház címe: 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
 • Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő címe: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u 1.

A fentiekről bővebb tájékoztatás érhető el: https://adozona.hu/ukran_valsag/Ukran_allampolgarok_egeszsegbiztositasi_ell_C9OV94

 

How can Ukrainian citizens who come to Hungary from Ukraine, but have not got social security in Hungary, receive health care?

According to the current rules, if a Ukrainian citizen is temporarily present in Hungary, she / he can receive treatment in case of an emergency need (eg: medical and specialist treatment, medicine supply, hospital and medical institution care, medical aids and medical devices). You can request this at a non-private medical facility, presenting your passport. In addition to the above, in other cases, the Ukrainian citizen can receive treatment only if the full amount of the costs is reimbursed. Note: If the employee of the healthcare provider providing the care is unfamiliar with the above rule, the information can be downloaded from the following page and can be passed on to the care provider:

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/nemzetkozi_ugyek/tajekoztato_a_magyar_egesezesegbiztositas_szolg.html

In the current special situation, health care for those arriving from Ukraine is provided differently from the current rules. The member hospitals of the „Szabolcs-Szatmár-Bereg County Hospitals and the University Teaching Hospital” provide health and hospital care for Ukrainian refugees arriving in Hungary. In addition, refugee health care and coronavirus testing are carried out at registration points near border crossing points, as required.

Address of the member hospitals of „Szabolcs-Szatmár-Bereg County Hospitals and University Teaching Hospital”:

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
 • Sántha Kálmán Szakkórház (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.)
 • Mátészalkai Kórház (4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.)
 • Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő (4900 Fehérgyarmat, Damjanich u 1.)

 

Як українські громадяни, які приїжджають до Угорщини з України, але не мають соціального забезпечення в Угорщині, можуть отримувати медичну допомогу?

Згідно з чинними правилами, якщо громадянин України тимчасово перебуває в Угорщині, він/вона може отримати лікування у разі невідкладної потреби (наприклад: медичне та спеціалізоване лікування, медикаментозне забезпечення, медична допомога в стаціонарах та медичних установах, медичні засоби та вироби медичного призначення). Ви можете звернутися за цим в неприватний медичний заклад, пред’явивши паспорт.
Крім перерахованого, в інших випадках громадянин України може отримати лікування лише за умови відшкодування повної суми витрат.
Примітка: якщо працівник постачальника медичних послуг, який надає допомогу, не знайомий з вищевказаним правилом, інформацію можна завантажити з наступної сторінки та передати постачальнику послуг:
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/nemzetkozi_ugyek/tajekoztato_a_magyar_egesezesegbiztositas_szolg.html
У нинішній особливій ситуації медичне обслуговування тих, хто прибуває з України, надається інакше, ніж діючі правила. Лікарні-члени «Лікарень округу
Сабольч-Сатмар-Берег та Університетської педагогічної лікарні» надають медичну та лікарняну допомогу українським біженцям, які прибувають до Угорщини. Крім того, медичне обслуговування біженців та тестування на коронавірус за потреби проводяться в пунктах реєстрації поблизу пунктів пропуску на кордоні.
Адреса лікарень-членів «Сабольч-Сатмар-Берег окружних лікарень та Університетської Навчальної Лікарні»:
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
 • Sántha Kálmán Szakkórház (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.)
 • Mátészalkai Kórház (4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.)
 • Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő (4900 Fehérgyarmat, Damjanich u 1.)

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

közgazdasági szakokleveles jogász

egészségügyi menedzser