Rólunk

Tisztelt Olvasó!

Ez a honlap azzal a céllal készült, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást adjak az olvasóknak a magyar társadalombiztosítási szabályokról és az abban bekövetkezett változásokról valamint az európai unió egészségbiztosítási rendszeréről.

Továbbá a honlap része annak a tanácsadói valamint oktatói tevékenységemnek, amelyet külsős vállalkozóként végzek egészségügyi intézmények, gazdasági tevékenységet folytató cégek és magánszemélyek részére.

1991-ben végeztem az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. A közgazdaság iránti érdeklődésem eredményeként 1993-ban elvégeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Posztgraduális Karának, Vállalatgazdaságtan szakát, majd ezt követően jogi szakvizsgát tettem. Mind a magánszférában mind a közigazgatásban egyaránt dolgoztam.  Ennek során rész vettem több országgal folytatott nemzetközi szociális biztonsági egyezmények tárgyalásain, aktívan közreműködtem az Európai Unióhoz csatlakozáskor a Tbj-, Eho szabályainak EU-s jogharmonizációjának kidolgozásában továbbá közel öt évig (2010 végéig) vezettem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályát. Az egészségügy területéről további ismeretek megszerzését segítette elő a Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Kara, amelyet 2009-ben befejeztem be.

Jelenleg vállalkozóként tanácsadói, oktatói tevékenységet folytatok, amelynek során többéves jogi szakmai tapasztalataimat, valamint a társadalombiztosítás és az egészségbiztosítás területén szerzett ismereteimet alkalmazom. Ezenfelül megbízásban látom el egy városi kórház jogi feladatait.

A honlap adta lehetőséget kihasználva, tájékoztatást adok a magyar egészségbiztosítás szabályainak aktuális módosításairól, amely általában negyedévenként kerül frissítésre.

       dr. Radics Zsuzsanna Gabriella