Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak maximális összege 2024-ben.

Az alábbiakban táblázatba szerkesztve bemutatom a táppénz, a gyermekgondozási-, és örökbefogadói díj jövő évi maximális összegének alakulását 2023. évhez viszonyítva.

  1. Táppénz felső határa:

A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét.

  • Örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj felső határa:

Örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a;

Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj – ha a biztosított nem rendelkezik adott jövedelemmel – havi összege:

  • felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 %-a,
  • mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a.

A fenti ellátások maximális összege 2023. és 2024. években a következőképpen alakul:

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátása  2023. év    2024. év  Különbség 2023. évhez viszonyítva
Táppénz felső határabruttó 15 467 forint/napbruttó 17 787 forint/nap+  2 320 forint/nap
Gyermekgondozási díj felső határabruttó 324 800 forint/hóbruttó 373 520 forint forint/hó+ 48 720 forint/hó
Örökbefogadói díj felső határabruttó 324 800 forint/hóbruttó 373 520 forint forint/hó+ 48 720 forint/hó
Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj (minimálbér alapján)bruttó 162 400 forint/hóbruttó 186 760 forint/hó  + 24 360 forint/hó
Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj (garantált bérminimum alapján)  bruttó 207 480 forint/hó  bruttó 228 200 forint/hó  + 20 720 forint/hó

Az ellátások fenti számításának alapja: minimálbér 2023. január 1-jétől havi bruttó 232 000 forint, míg 2024-ben havi bruttó 266 800 forintra nő. Garantált bérminimum 2023-ban havi bruttó havi 296 400 forint, míg 2024-ben havi bruttó 326 000 forintra nő.  

508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a fenti minimálbért és garantált bérminimumot az ellátások tekintetében 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

2023.12.20