TAJ igénylés külföldiek részére

TAJ igénylés külföldiek részére

Külföldi munkavállalók esetében sokszor felmerül, hogy miként kell megigényelni a részükre a Taj számot. Mielőtt a Taj igénylésére részletesen kitérnék, nézzük meg, hogy az 1997. évi LXXX. törvény alapján ki is a külföldi természetes személy?

Külföldi: az a természetes személy, aki nem minősül belföldinek. Belföldi pedig az, aki

·        Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy,

·        szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint

·        hontalan.

Azaz például Magyarországon bejelentetett lakóhellyel nem rendelkező német állampolgár a fenti szabály alapján külföldinek minősül.

A foglalkoztató – a foglalkoztatás megkezdése előtt – az OEP honlapján elérhető ún. Megrendelőn kérheti a Taj szám kiállítását.

A Megrendelőn ki kell tölteni a foglalkoztató adatait, valamint a munkavállaló adatait. Továbbá a Megrendelőn nyilatkozni kell arról is, hogy a munkavállaló az Európai Gazdasági Térség más államában rendelkezik-e egészségbiztosítással.

A Megrendelőhöz a foglalkoztatónak fénymásolatban csatolni kell a külföldi személy munkavállalási engedélyét (ha ez szükséges a magyar munkavállaláshoz), valamint útlevél, vízum (ha szükséges), tartózkodási engedély, szálláshelybejelentő‐lap fénymásolatait is.

A kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve a külföldi munkavállaló részére TAJ-t képez és értesíti a foglalkoztatót a TAJ kártya átvételéről.

A TAJ kártyánál érdemes megemlíteni – és ez nem csak a külföldiek esetében igaz -, hogy az az országban bárhol igényelhető, azaz nem csak a lakóhely vagy a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél lehet kérni.