EU zászló

TB a tagállamokban

Társadalombiztosítás az EU-ban

Anglia
Öregségi nyugdíj: 
Az Egyesült Királyságban a nyugdíj két részből áll: az állami alapnyugdíjból és a kiegészítő állami nyugdíjból. Az állami alapnyugdíj fix összegű jövedelmet biztosít, abban az esetben, ha a munkavállaló meghatározott szolgálati időt követően megy nyugdíjba. Mivel egy adott összegű jövedelem felett kell fizetni a nyugdíj alapjául szolgáló Nemzeti Biztosítási Hozzájárult, így a szolgálati időt is csak bizonyos összegű kereset felett számítja a biztosító.
A kiegészítő állami nyugdíj az állami alapnyugdíjon felüli ellátást biztosít, amelynek a mértéke a szolgálati idő alatt befizetett összeg függvényében alakul.
A nyugdíjkorhatár férfiak esetében 65, a női munkavállalók nyugdíjkorhatára 2010-2020 között fokozatosan emelkedik 60 évről 65 évre.
A nyugdíjkorhatár elérésekor a nyugdíj megállapítását és folyósítását igényelni kell. Ha a dolgozó az igénylést elhalaszthatja, mert később szeretne nyugdíjba vonulni, akkor ez esetben a nyugdíjba vonuláskor magasabb összegű nyugdíjat fog kapni.
Lehetőség van továbbá önkéntes nyugdíjpénztárakban való egyéni megtakarításokra is. A munkaképes lakosság közel fele érintett önkéntes nyugdíjrendszer ellátásaiban.
Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a betegek Angliában? 
Az egészségügyi ellátások irányítását, finanszírozását az Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (National Health Service, NHS) végzi. Az NHS költségvetésének közel 90 %-a adóból származó állami forrás, a maradék vagyongazdálkodásból és beteg-befizetésekből származik.

Az egészségügyi szolgáltatásokat az Egyesült Királyság területén lakcímmel rendelkező személyek ingyenesen vehetik igénybe. A brit egészségügyi törvény értelmében az egészségügyi ellátásokat minden állampolgár számára ingyenesen és egyenlő mértékben kell biztosítani. Ennek keretében jár:

 • preventív szolgáltatás;
 • háziorvosi ellátás;
 • fekvő- és járóbeteg kórházi ellátás (ennek keretében gyógyszerellátás fekvő- és járóbetegek ellátása során);
 • mentális egészségügyi ellátás;
 • rehabilitáció.

A korábbi betegéletút nyomon követése és az ellátások egyszerűsítése érdekében az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők NHS-számot kapnak. Az NHS-számot a háziorvosnál történő első regisztrációkor kapja meg a beteg és az egész életében érvényes lesz. (Megjegyzés: Az NHS-szám nem azonos az összevont társadalombiztosítási és adószámmal, azaz NI-számmal.)
Az angol orvosok aránya a lakosság-számhoz viszonyítva alacsony, amelynek eredményeként az orvosi ellátás nehezen elérhető. Ennek ellensúlyozására jött létre a telefonos orvosi tanácsadó szolgálat, amely éjjel-nappal, azaz 24 órán keresztül működik.
Az orvosi ellátási esetek 90 %-a háziorvosnál történik. Az ún. kapuőr szerep érvényesülését biztosítja, hogy a háziorvos beutalója nélkül nem fogadják a beteget a kórházak, szakorvosok. Ez alól kivételt képez, ha valakinek sürgős orvosi ellátásra van szüksége, akkor ezt igénybe veheti a legközelebbi kórház A&E (accident and emergency) részlegén vagy bármely egészségügyi központ „Walk-In-Centre” részlegében.
Az alábbi táblázat az egyes ellátások vonatkozásában a beteg által fizetendő önrészeket tartalmazza.
Ellátások

Önrész

Gyógyászati segédeszközök

Szorító harisnya (darabja) 6.85£  Szorító harisnya 13.70 £  Paróka 57. 10-220.50 £ Szemüvegkeret maximum 55. £

Fogorvosi kezelés

15,90 £: vizsgálat, diagnózis elkészítése, megelőző kezelés, röntgen, fogkő-eltávolítás, csiszolás, szükséges kezelés megtervezése
43,60 £: az előzőekben leírtak PLUSZ tömés, gyökérkezelés, foghúzás
194,00£: az előzőekben leírtak PLUSZ komplex kezelés, mint koronák, hidak, protézisek készítése.
Minden esetben csak egyszer kell a fenti összeget megfizetni, akkor is, ha egy kezelés-sorozatra kerül sor.

Gyógyszerek

5,90 £ az orvosságért
Kivételek: a 60 év feletti személyek, a gyerekek 18 éves korukig, a terhes nők, és azok a személyek, akik speciális gyógyszereket szednek és az önrész megfizetésének mentességéről igazolással rendelkeznek.

Ausztria
Milyen ellátásokat kaphatnak a jogosultak az osztrák nyugdíjrendszerben? 
Öregségi nyugdíjkorhatár férfiaknál 65 év. A nyugdíjkorhatárt a nőknél 60. életévről fokozatosan, hosszú távon 65 évre emelik fel.
Az öregségi nyugdíj összege függ a biztosított jövedelmétől, a biztosítás időtartamától és az igénylő életkorától. Megjegyzendő, hogy a nyugdíjszámítás alapját képező jövedelemnek van egy felső határa, ami a járulékplafonhoz igazodik.  A 18 éven aluli kiskorú, a 27 éven aluli tanuló, vagy korhatár nélkül a fogyatékos eltartottak után nyugdíj-kiegészítés jár.
Az öregségi nyugdíj évente 14 alkalommal kerül kifizetésre. MTI 2011. november 20-ai tájékoztatása szerint az osztrák öregségi nyugdíj átlagos összege 1096 euró, ez az aktív kori kereset 80 százalékát teszi ki és ez az összeg jóval meghaladva az OECD-országok átlagát.
Az osztrák rokkantsági nyugdíjrendszerben az ellátás összegét a biztosítási idő hossza és a jövedelem határozza meg. A nyugdíjat 24 hónapra biztosítják, ezt követően a meghosszabbításhoz új kérelmet kell előterjeszteni. A rokkantsági nyugdíj feltétele többek között, hogy munkaképesség csökkenés elérje az 50%-ot, és legalább 5 év biztosítási idővel rendelkezzen a kérelmező.
Hozzátartozói nyugellátásra jogosult a házastárs, az elvált házastárs, a gyermek 18 éves koráig, ha a gyermek továbbtanul, akkor 27 éves koráig, illetve korhatárra tekintet nélkül, amennyiben fogyatékos. A hozzátartozói ellátások is évente 14 alkalommal kerülnek kifizetésre.
Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a betegek Ausztriában? 
2006-ban vezették be az elektronikus betegkártyát, aminek díja évi 10 euro. Nem kell megfizetnie ezt a díjat a gyermeknek, a nyugdíjasoknak és a rászorulóknak. A kezelés megkezdése előtt az orvosnak be kell mutatnia elektronikus betegkártyáját. Ez alapján lesz jogosult a beteg alap-, járó- és fekvőbeteg ellátást igénybe venni.
Sürgős esetben az orvos akkor is ellátja a beteget, ha nincs a kezelendő személynél az elektronikus betegkártya. Ez esetben a kezelés után be kell mutatni a kártyát. Sürgősségi ellátás esetén azonnali orvosi segítség, továbbá orvosi kezelés, gyógyszerek, gyógyászati eszközök és protézisek adhatók.
Az egészségügyi ellátást a közel húsz betegbiztosítási pénztárral szerződött orvos, fogorvos nyújtja.  A választható orvosok listájáról betegbiztosítási pénztárak adnak tájékoztatást.
Az ellátások önrészesedésének mértéke Ausztriában:

Gyógyszerek*

a recepten található tételenként 4,25 EUR

Kórházi ellátás *

7,70 – 9,0 EUR/nap a biztosított részére
10–15 EUR a biztosított eltartott családtagjai részére

Fogszabályozás és a protézisek

a költségek 25–50%

Belgium  
Belgium nyugdíjbiztosítási rendszere
A nyugdíjkorhatár – mind a férfiaknál, mind a nőknél – 65 év. A bányászok, tengerészek és a polgári repülőszemélyzet dolgozói 65 éves koruk előtt nyugdíjba mehetnek.
A munkavállalók (akár férfi akár nő) 60 éves koruktól előrehozott nyugdíjra jogosultak akkor, ha 35 évi munkaviszonnyal rendelkeznek.

Az öregségi nyugdíj összege függ

 • a Belgiumban munkavállalóként töltött időszaktól (beleértve a szabadság, a betegség és a munkanélküliség időszakait is), valamint
 • ezen időszak alatt kapott, a nyugdíjszámítás időpontjában a megélhetési költségekhez igazított jövedelemtől.

Az öregségi nyugdíjnak van egy minimális és egy maximális összege. A garantált öregségi nyugdíjminimum eltérő összegű a családosok és az egyedülállók esetében (ami 2012-ben, a teljes szakmai nyugdíjjal rendelkezők esetében évi 16 310,21 EUR (családosok), illetve 13 052,28 EUR (egyedülállók) volt). A maximális nyugdíj az évi keresetre vonatkozó felső határértéktől függ. Az egy munkavállalóra (egyedülálló) jutó maximális nyugdíj összege 2012-ben 24 782,40 EUR volt.
Megjegyzés: A bányászokra és tengerészekre egyéb előírások vonatkoznak. Továbbá speciális rendelkezések vonatkoznak az önálló vállalkozók nyugdíjára.

Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a betegek? 
A betegbiztosítási rendszer valamennyi, Belgiumban lakóhellyel rendelkező munkavállalóra, munkanélkülire, nyugdíjasra, önálló vállalkozóra, a közalkalmazottra, a fogyatékkal élőre, háztartási alkalmazottra, tanulóra, természetes személyek nyilvántartásában szereplőre, valamint az általuk eltartottakra (pl: házastárs, élettárs, 25 év alatti gyermekek és a felmenők, akiknek negyedévi szakmai vagy helyettesítő jövedelme egy minimális értéket nem ér el) terjed ki.
A beteg lakóhelye szerint választhat háziorvost és gyermekorvost. Háziorvoshoz, gyermekorvoshoz közvetlenül lehet fordulni. Az orvosi ellátás általában ingyenes, azonban az egészségügyi ellátás igénybevételéhez be kell mutatnia a nemzeti egészségügyi rendszer felhasználói kártyáját.

Fogorvoshoz szintén közvetlenül fordulhat a beteg. A fogászati ellátás körébe tartozik a megelőző és megtartó kezelés, a foghúzás, a műfogsor és a fogszabályozás. A fogászati ellátást a rendszer nem fedezi teljes mértékben.

Szakorvoshoz háziorvosi beutalóval lehet menni, kivéve a sürgősségi eseteket. Kórházválasztásra általában nincs lehetőség. A betegeket a lakóhelyük szerint illetékes kórházba utalják – kivéve sürgősségi ellátást -. Kórházi felvételekor a betegnek átalányelőleget kell fizetnie, majd a kórházban töltött minden egyes nap után is átalányösszeget fizet.

Gyógyszer: A receptet beváltó gyógyszerész részére általában csak az ár betegbiztosítási pénztár által nem térített részét kell megfizetni. A közkórházban a betegek a gyógyszerekért naponta 0,62 EUR-t fizetnek.

Cseh Köztársaság
Öregségi nyugellátás: 
Az öregségi nyugdíjkorhatár a férfiaknál 62,5 év, míg a nőknél ez a korhatár függ a gyermekeik számától. Akinek például 5 gyermeke van, annak a nőnek a nyugdíjkorhatára 57 év.
A nyugdíjkorhatárt a férfiak esetében évente két hónappal, a nők esetében évente négy hónappal fokozatosan emelik. A korhatárt a férfiaknál, és a gyermektelen illetve egygyermekes nők esetében 65 éves korig, a kétgyermekes vagy többgyermekes nők esetében 64 éves korig növelik.  Ezzel egyidejűleg emelkedik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges biztosítási idő is, amely 2018-tól kezdődően folyamaton 35 évre fog nőni a jelenlegi 28 évről.

Egészségügyi ellátás:
Az egészségbiztosítási rendszer finanszírozása az egészségbiztosítási pénztárakon keresztül történik. A betegek az egészségügyi ellátást azoknál a szolgáltatóknál vehetik közvetlenül igénybe, amelyik az érintett személy egészségbiztosítási pénztárával szerződésben áll. Ezzel szemben a sürgősségi ellátásnál bármelyik állami egészségügyi szolgáltatóhoz fordulhat a beteg.
Az egészségügyi ellátásoknál további fedezetet jelent az önrész-fizetés, amely többek között az alábbiak szerint alakul:
Orvosi vizsgálat

30 cseh korona fizetendő

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz

30 cseh korona fizetendő minden orvosi rendelvény után

Fogászat

díjfizetés egy árlista alapján történik

Kórházi ellátás

100 cseh korona napidíj fizetendő azzal, hogy a felvétel és az elbocsátás napja egy napnak számít

Elsősegély ellátás

90 cseh korona fizetendő, kórházi ellátásnál ezt az összeget hétvégi ellátáskor illetve hétköznap 17-07 közötti ellátás esetén kell fizetni

Megjegyzés:
11,6 forint =  1 cseh korona
Megelőzés, hemodialízis, laboratóriumi vagy diagnosztikai vizsgálatok, vérátömlesztést végző orvos által végzett vizsgálat, valamint 18 év alatti gyermekek stb. esetén nem kell önrészt fizetnie a betegnek.
Továbbá mentesülnek az önrészfizetés alól:

 • fogyatékkal élők vagy idősek otthonában elhelyezett személyek, ha minimumjövedelmük kevesebb, mint 800 cseh korona;
 • azok a személyek, akikre vonatkozóan a bíróság védett bánásmódot írt elő;
 • anyagilag rászorulók;
 • fertőző betegek.

Dánia
Dánia nyugdíjbiztosítási rendszere
Dániában a nyugdíjak alábbi fajtáit különböztethetőek meg:

 • Garantált állami öregségi nyugdíj valamint kiegészítő nyugdíjak;
 • Munkaadók és a munkavállalók közötti kollektív szerződések vagy egyéni megállapodások által meghatározott nyugdíjak;
 • A munkavállalók magánnyugdíj-pénztárakba (bankokba, biztosítótársaságokba) való befizetéseiből származó járadékok.

A garantált öregségi nyugdíjra jelenleg az jogosult, aki betöltötte a 65 életévét.  (Megjegyzés: az öregségi nyugdíjkorhatár fokozatosan emelkedik, például 1960. július 1-e után születettek már 67. évesen mehetnek nyugdíjba.) A nyugdíjjogosultsághoz továbbá szükséges, hogy az igénylő a 15. életéve és a 65. életéve között Dániában legalább három évig lakóhellyel rendelkezzen. Teljes öregségi nyugdíjra az jogosult, aki ezen időtartam alatt több mint negyven éven át lakóhellyel rendelkezett Dániában. Rövidebb tartózkodási idő esetén részleges nyugdíj jár.
Kiegészítő nyugdíj:
Minden 16. életévét betöltött, Dániában foglalkoztatott, hetente legalább kilenc órát dolgozó munkavállaló kiegészítő nyugdíjrendszerben is biztosítással rendelkezik.
A munkavállalói kiegészítő nyugdíjrendszert a munkavállalók és a munkáltatók közösen finanszírozzák. A munkáltatók a járulékok kétharmadát, a munkavállalók a maradék egyharmadot fizetik. A munkavállalót terhelő járulékfizetésért a munkáltató felel. Az önfoglalkoztatók maguk fizetik a járulékukat. A kiegészítő nyugdíj folyósítására legkorábban 65 éves kortól kerülhet sor. Az ellátások összege a rendszerbeli tagság időtartamától és a befizetett járulékok összegétől függ.

65. életév betöltése előtt kétféle nyugdíj adható:
Az egyik a 60. életévét betöltött munkavállalónak jár, aki önkéntesen nyugdíjba vonul. Ez esetben a munkavállaló teljes nyugdíj összegének 91 százalékára jogosult.  A nyugdíjba vonulás feltétele:

 • a munkavállaló Dániában él
 • 60 és 67 év közötti életkorú
 • legalább 25 éven keresztül tagja voltak valamelyik munkanélküli biztosítási alapnak, és fizették nyugdíjazási hozzájárulást.

A másik 65 év alatt adható nyugellátás a rokkantsági nyugdíj. Rokkantsági nyugdíjra minden Dániában lakóhellyel rendelkező dán állampolgár jogosult, aki rokkantnak minősül. A jogosultság megállapítását, minden esetben alapos vizsgálat előzi meg.

Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a betegek? 
Minden Dániában lakóhellyel rendelkező személy rendelkezik betegbiztosítással.
A biztosítottak az alábbi két biztosítási csoport közül választhatnak, és évente egyszer csoportot is válthatnak.

 • 1. csoportba tartozó biztosítottak egy olyan meghatározott háziorvoshoz tartoznak, aki a betegbiztosítási pénztárral szerződést kötött. A szakorvosi ellátásokat általában csak akkor térítik meg a biztosító, ha a szakorvosi ellátást háziorvosi beutalójával veszi igénybe a beteg.
 • 2. csoportba tartozó biztosítottak szabadon választhatják meg a háziorvosukat és szakorvosaikat, azaz nem szükséges a beutaló, ha szakorvoshoz szeretnének fordulni. A biztosítottaknak az orvosi kezelésért előre kell fizetniük, és a befizetett összegnek egy részét téríti vissza utólag a biztosító.

A 16 évesnél fiatalabb gyermekek orvosa megegyezik szüleik (gyámjuk) orvosával, és ugyanabba a biztosítási csoportba tartoznak, mint a szülők (vagy a gyám).
Megjegyzés: A dán ellátottak döntő többsége 1. csoportba tartozó biztosítást választotta.

Dániában a betegek többek között a következő ellátásokat vehetik igénybe az egészségbiztosítás keretében: háziorvosi kezelést, szakorvosi ellátást és fizikoterápiás kezeléseket, adott fogászati kezeléseket, orvosi rendelésre támogatott gyógyszereket és táplálék-kiegészítő készítményeket. (Megjegyzés: 18 év alatti gyermekek esetében a támogatható gyógyszereket legalább 50%-ban téríti a biztosító.)
Terhesség alatt és szülés esetén az orvos és szülésznő által végzett szűrővizsgálatok ingyenesek. Kórházban vagy más közintézményben a szülés és az otthoni szülésnél egy szülésznő segítségnyújtása szintén ingyenes.
Észtország
Öregségi nyugellátás: 
Az öregségi nyugdíj három pilléres rendszer, azaz

 • az első pillér az állami nyugdíj-biztosítás;
 • a második pillér a kötelező tőkefedezeti nyugdíjrendszer (ezt 2002 júliusában vezették be);
 • a harmadik pillér az önkéntes magánnyugdíj.

Az állami nyugdíj-biztosítás két részből áll:

 • az egyik, a szolgálati időhöz kapcsolódó öregségi nyugdíj;
 • a másik, az állami átalánynyugdíj.

A szolgálati időhöz kapcsolódó öregségi nyugdíjhoz szükséges minimális szolgálati 15 év.
Az öregségi nyugdíjkorhatár 2012-ben 63 év volt a férfiak esetében és 61,5 év volt a nők esetében. A nőkre vonatkozó nyugdíjkorhatár fokozatos emelkedik. 2016-ra mind a férfiak, mind a nők nyugdíjkorhatára 63 év lesz.

Állami átalánynyugdíjra jogosult az a személy, aki

 • Észtországban lakóhellyel rendelkezik, és a nyugdíjigénylést megelőzően legalább öt éven át Észtországban lakott,
 • elérte a 63 éves kort,
 • nem szerzett nyugdíjjogosultságot biztosító 15 éves szolgálati időt.

Egészségügyi ellátás:
Betegbiztosítás keretében az alábbi ellátások vehetők igénybe:

 • háziorvosi beleértve az otthoni orvosi vizsgálatokat is;
 • laboratóriumi vizsgálatok;
 • megelőzés keretében nyújtott szűrővizsgálatok;
 • járóbeteg-ellátás keretében elvégzett vizsgálatok és eljárások;
 • terhességi ellátások, szülés és szülést követő ellátások;
 • kórházban elvégzett vizsgálatok és eljárások, ellátások (beleértve a nővéri ellátásokat és a szükséges gyógyszereket).

A betegek a háziorvosukat szabadon választhatják meg. Az otthoni orvosi vizsgálatokért, a járóbeteg-ellátásért valamint a kórházi ellátásért – maximum a kórházi tartózkodás 10. napjáig – a betegnek önrészt kell fizetnie.
A betegek is hozzájárulnak a társadalombiztosítás fedezetének megteremtéséhez, méghozzá az ellátás során megfizetett önrésszel. A betegek által 2013-ban fizetett önrész mértéke többek között az alábbiak szerint alakult:
Alapellátás

alapellátás esetén legfeljebb 5 EUR/alkalom
szakellátás esetén legfeljebb 5 EUR/alkalom

Gyógyszerek – típus szerint

1,27 EUR
21,7 EUR + az árkülönbözet 10 vagy 25 %-a
3,19 EUR + az árkülönbözet 50 %-a, receptenként maximális összeghatárig
4 évesnél fiatalabb gyermekek esetén nincsen önrész
Nyugdíjasoknál és 4 évesnél idősebb, de 16 évesnél fiatalabb
gyermekeknél mérsékelt önrészt kell fizetni.

Fogászat

A nagykorúak az ellátás teljes költségét maguk viselik.

Kórházi kezelés

Legfeljebb 2,50 EUR naponta, legfeljebb 10 napos kórházi
tartózkodás esetén.
Nem kell önrészt fizetni:
– 2. életévét be nem töltött gyermekek ellátásakor
– szülészeti ellátásnál
– intenzív ellátás esetén.

Finnország
Öregségi nyugellátás: 
Finnországban két nyugdíjrendszer van. Az egyik a biztosítási alapokra épülő, jövedelemalapú nyugdíjrendszer, a másik az állami nyugdíjrendszer. A két nyugdíj együttesen adja a teljes nyugdíjat. Ha a biztosítási alapokra épülő, jövedelemalapú nyugdíj mértéke meghalad egy határértéke, akkor az állam nem fizeti az állami nyugdíjat.
Mind a jövedelemalapú, mind pedig az állami rendszerben a 62. életévét betöltött személy kérheti a korkedvezményes nyugdíjának folyósítását. Ez esetben csökkenetett összegű nyugellátásra lesz jogosult.
Az öregségi nyugdíjkorhatár 65 év. A nyugellátás feltétele a finn állampolgároknak esetében, hogy minimum három évig Finnországban lakóhellyel rendelkezzenek. Más tagállamok állampolgárai esetén minimum egyéves állandó finnországi tartózkodás szükséges.

Egészségügyi ellátás:

A helyi települések szervezik meg az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyek a következők:

 • egészségügyi oktatás és vizsgálat,
 • orvosi ellátás,
 • rehabilitációs szolgáltatások,
 • mentális egészség,
 • betegszállítás,
 • fogászati ellátás, tanácsadás,
 • iskolaorvosi és egyetemi orvosi szolgáltatás,
 • foglalkozás-egészségügy, valamint
 • szűrővizsgálatok.

Állami egészségügyi központokban és kórházakban nyújtják a központilag finanszírozott ellátásokat. Az ellátásnál a területi ellátási kötelezettség érvényesül, amelytől kivételes esetekben le lehet térni.
Az orvosok, szakorvosok akár egészségügyi központban, akár kórházban, akár magánorvosként is dolgozhatnak. Kórházi ellátásra beutalóval kerülhet sor, kivéve a sürgősségi ellátást.
Telefonos tájékoztatás keretében a betegnek lehetőségük van arra, hogy egészségügyi szakemberrel megbeszéljék, hogy milyen egészségügyi ellátásra van szükségük.
A betegek az ellátásokért ún. önrészt fizetnek. Az egészségügyi intézményben történő ellátásért fizetett összeg általában átalánydíj. Ha a beteg egy éven belül elérte az önrészfizetés felső határát, akkor a felső határon felül az ellátást önrészfizetés nélkül veheti igénybe.

Az egészségügyi szolgáltatásoknál – mint azt már több tagállam esetében is láthattuk – a betegek is kötelesek ún. önrészt fizetni. Az OEP honlapján elérhető tájékoztató szerint, az önrész mértéke, az alábbi ellátásoknál, a következő:
Orvosi ellátás

11-22 EUR, extra díjtétel 15 EUR összeghatárig a rendelési időn kívüli ellátásért

Fogorvosi kezelés

35 EUR (18 éven aluliak számára a fogorvosi ellátás ingyenes)

Kórházi kezelés
26 EUR/nap alapellátás esetén (18 évnél fiatalabb személyek maximum 7 napig fizetik ezt az összeget)
22 EUR rendelőintézeti vizsgálatért
72 EUR ambuláns műtétekért

A magyar társadalombiztosítástól eltérően, a magánszolgáltatók által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat is finanszírozzák társadalombiztosítás keretében. Ennek során – az önrészt kivéve – a betegnek visszatérítésre kerül a magánorvosok díjának, a magánkórházi egészségügyi ellátás költségeinek egy része.

Franciaország
Milyen ellátásokat kaphatnak a jogosultak az francia nyugdíjrendszerben? 
Franciaországban, Magyarországhoz hasonlóan, a nyugdíj esetében a felosztó-kirovó elv érvényesül, azaz az aktív munkavállalók által befizetett nyugdíjjárulékot szétosztják a nyugdíjasok között.
A francia nyugdíjbiztosítási rendszer tartalmaz kötelező és önkéntes kiegészítő nyugdíjelemeket is.
Ugyancsak a magyar társadalombiztosításhoz hasonlóan, az öregségi nyugdíj akkor jár, ha valaki eléri az előírt nyugdíjkorhatárt. A nyugdíj mértéke függ a befizetett járuléktól és a szolgálati időtől. Franciaországban a nyolcvanas években csökkentették a nyugdíjkorhatárt. A 60 éves nyugdíjkorhatárt folyamatosan emelik fel, amely a nemrégiben elfogadott törvény szerint, 2030-tól 65 év lesz. Mivel ez az emelés egy elég hosszú időszak alatt fog megvalósulni, így jelenleg a minél későbbi nyugdíjba vonulást úgy szeretnék elérni, hogy a teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt fokozatosan növelik (150 negyedévről 160 negyedévre…)
Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a betegek Franciaországban? 

Franciaországban a kötelező egészségbiztosítás érvényesül, azaz az egészségügyi ellátás elsősorban a társadalombiztosítás keretében valósul meg.  Az egészségügyi ellátása ugyan drága, de jó minőségű.
A betegek szabadon választhatnak orvost, háziorvost. A betegek közvetlenül fordulhatnak a szakorvosokhoz is. A betegeknek a „járóbeteg” ellátásukért közvetlenül az orvosnak kell leróniuk a szolgáltatásra előírt díjtételt, melyet majd ezt követően a társadalombiztosító az önrészesedésen felül megtérít. Ez egy magyar biztosításhoz szokott betegnek idegen lehet, hiszen nálunk nem kell kifizetni a számla szerinti összeget az orvosnak. Magyarországon a társadalombiztosító az orvosnak, a szolgáltatónak fizet, és nem utólag téríti meg az ellátásért kifizetett összeget a betegnek. Bizonyos esetekben azonban Franciaországban sem kell a betegeknek megelőlegezniük a kezelési költségeket pl. súlyos krónikus betegségek, alacsony jövedelműek esetében.
Az ellátások önrészesedésének mértéke Franciaországban

Orvosi kezelés

a kiadások 30 %-a

Laboratóriumi tesztek

a kiadások 40 %-a

Gyógyszerek

a kiadások 85 %-a narancs címkével ellátott gyógyszerek esetében
a kiadások 65% a kék címkével ellátott gyógyszerek esetében
a kiadások 35 %-a fehér címkével ellátott gyógyszerek esetében
a kiadások 35 %-a címke nélküli gyógyszerek esetében

Kórházi kezelés

a kiadások 20 %-a vagy 16,00 EUR/nap; különleges ellátások esetén további 18 €

Hollandia

Hollandia nyugdíjbiztosítási rendszere
A férfiak és nők általában 65 éves koruktól jogosultak öregségi nyugdíjra. Számos ágazatban kötelező kiegészítő foglalkozási nyugdíjrendszer létezik, ilyen szakmák például a fémipar, az építőipar, a festés-mázolás, a mezőgazdaság, a szállodaipar, a közúti szállítás, a textilipar, egészségügy.
A Társadalombiztosítási Bank intézi az öregségi nyugdíj és a hozzátartozói nyugdíj ügyeket.
A nyugdíj összege egy átalányösszeg, amelyet azonban a bérek alakulásától függően évente kétszer kiigazítanak. A nyugdíjakat havonta egyszer folyósítják. Évente egyszer, májusban, üdülési juttatást is fizetnek a nyugdíjasok részére.

Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a betegek? 
Akiknek Hollandiában lakóhelyük van továbbá, akik Hollandiában dolgoznak, kötelesek a biztosítók egyikével egészségbiztosítási ellátásra szerződést kötni. Azaz az egészségbiztosítás nem automatikusan a jogviszonnyal jön létre, hanem a biztosítóval való szerződéskötéssel. A biztosítók kötelesek az őket választókkal a biztosítási szerződést megkötni, azaz nem válogathatják ki a számukra megfelelő (kevés kiadást eredményező) biztosítottakat.
Ez a szerződéskötési kötelezettség nem vonatkozik a

 • fegyveres erőknél szolgálatot teljesítőkre,
 • a gyakorló orvosok egy részére, továbbá azokra, akik
 • lelkiismereti okokból ellenzik a biztosítást.

Orvosi ellátásokat – hasonlóan a magyar egészségbiztosításhoz – háziorvosok, szakorvosok nyújtják. A beteg maga választhatja meg az orvosait, de a szakorvosi ellátást csak általános orvosi beutalóval veheti igénybe. Kórházi kezelésnél a betegek szabadon választhatnak a finanszírozott kórházak közül.
Fogászati ellátás 18 éves korig a fogászati ellátás magában foglalja a megelőző megtartó kezeléseket, 6 éves kortól évi két alkalommal a fluoridos kezelést, a fogtömést, a periodontális kezelést és a sebészeti beavatkozást. Felnőttek esetében a biztosítás a műfogsorra és a szakorvos által végzett sebészeti beavatkozásra terjed ki.

A legtöbb egészségbiztosítási ellátás költségeihez a 18 év feletti biztosítottaknak hozzá kell járulniuk.
Ellátás

A beteg önrész fizetése

Fogorvosi ellátás

Többnyire a paciens maga fizeti.

Gyógyszerek

Az adott gyógyszer típusától függően egyedi térítés.

Kórházi kezelés

A bevett színvonalon felüli ellátásért külön díjakat számolnak fel.

Írország
Öregségi nyugellátás: 
Járulékalapú alapnyugdíj feltételei:

Az öregségi jogosultsági korhatár 2012-ben 67 évre nőtt, 2028-tól pedig 68 év lesz. Járulékalapú alapnyugdíj összege 2012-ben heti 230,30 euró volt.

A nyugellátás járulékfizetési feltételei a következők:

 • társadalombiztosítási járulékfizetést az érintett 56 éves kora előtt megkezdte;
 • minimális járulékfizetés teljesítése;
 • évente átlagban legalább 10 heti járulék teljesítése.

Egészségügyi ellátás:
Az egészségügyi ellátásokra való jogosultság elsősorban az Írországban való tartózkodástól és a jövedelemi helyzettől függ. Erre tekintettel, minden Írországban állandó lakóhellyel rendelkező személy jogosult egészségügyi szolgáltatásra. Ingyenesen jár:

 • bizonyos hosszan tartó betegségekben szenvedő gyermekek kórházi ápolása;
 • bizonyos gyógyszerek;
 • fertőző betegség esetén kórházi ápolás, továbbá ezen betegségek diagnosztizálása és megelőzése;

Az egészségügyi ellátások nagy részéért fizetni kell. Meghatározott jövedelmi szint alatt igényelhető az egészségügyi kártya, melynek birtokai mentesülnek a fizetési kötelezettség alól. Az egészségügyi ellátási kártya birtokosai a következő szolgáltatásokat kaphatják:

 • háziorvosi szolgáltatások;
 • minden kórházi betegellátás;
 • külső konzultációs szolgáltatások során igénybe vett szakorvosi ellátás;
 • egyes fogászati, szemészeti és fülészeti ellátások, valamint protézisek;
 • vényköteles gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, orvosi és sebészeti protézisek;
 • szülészeti és újszülött-ellátás;
 • szülés esetén pénzbeli támogatás az újszülött után;
 • baleseti vagy sürgősségi osztályon nyújtott ingyenes ellátás.

A jövedelemküszöböt túllépő személyeket jövedelmüktől függően háziorvosi vizitkártya illetheti meg, amely birtokosát ingyenes háziorvosi ellátásra jogosítja

Az egészségügyi ellátási kártyával nem rendelkező, Írországban lakó személyek részben jogosultak egészségügyi ellátásra. Ennek keretében a részükre nyújtható ellátások a következők:

 • minden kórházi betegellátás, törvényben előírt hozzájárulás megfizetése ellenében;
 • külső konzultációs szolgáltatások során igénybe vett szakorvosi ellátás, kivéve a fogászati kezeléseket és a rutin szemészeti és hallásvizsgálatot;
 • szülészeti és újszülött-ellátás,
 • terhesség alatti, valamint a szülést követő 6 hétben az anyának és az újszülöttnek nyújtott háziorvosi gondozás;
 • gyógyszer-költségtérítés, adott mértékig, illetve hosszan tartó betegségek keretében meghatározott egyes betegségek gyógyszerei;
 • ezen felül maximum havi 100 eurót kell fizetnie az orvos által felírt gyógyszerekért. Erre azok a személyek jogosultak, akik legalább egy éve Írországban élnek és a jogosultság megszerzéséhez egy regisztrációs lapot kitöltöttek.

Fizetni kell a baleseti vagy sürgősségi osztályon igénybe vett ellátásért, kivéve, ha a beteg azt beutalóval veszi igénybe.

Lengyelország

Lengyelország nyugdíjbiztosítási rendszere
1949. január 1. előtt született biztosítottak esetében, Lengyelországban az öregségi nyugdíjkorhatár a nők esetében a 60, a férfiak esetében a 65 éves kor. A minimális nyugdíjjogosultság feltétele ezen korhatár betöltésén túl az is, hogy a nők minimum 20 év, a férfiak minimum 25 év szolgálati idővel rendelkezzenek. 2012-ben a nyugdíjminimum 799,18 PLN (189 EUR) volt.
Vannak azonban olyan biztosítottak, akik a fentieknél kedvezőbb feltételekkel mehetnek nyugdíjba. Ide tartoznak a hadirokkantak, a katonák, a köztisztviselők, a pedagógusok, a bányászok és a vasutasok.
2013. január 1-jétől a nyugdíjkorhatár fokozatosan emelkedik, méghozzá 3 havonta egy hónappal nő. A fokozatos emelkedés következtében a jövőben a nyugdíjkorhatár mind a nők, mind a férfiak esetében 67 év lesz.

Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a betegek? 
Egészségbiztosítás (betegbiztosítás) keretében igénybe vehető természetbeni ellátások a következők:

 • orvosi ellátások;
 • ápolás;
 • betegszállítás, mentés;
 • gyógyászati segédeszközök;
 • gyógyszerek.

A betegek szabadon választhatnak általános orvost, azaz háziorvost. A szakorvosi ellátáshoz –egyes ellátásokat kivéve – beutaló szükséges, amit az általános orvos állít ki.

Az egészségbiztosítási ellátásoknál további fedezetet jelent az önrész-fizetés, amely többek között az alábbiak szerint alakul:

Gyógyszerek

30 % – 50% illetve 70%-os önrész fizetendő. Vannak azonban olyan gyógyszerek is, ahol a biztosítottak az ár 100%-át fizetik.

Fogászat

Változó összeg.

Megjegyzés:

 • A kórházi ápolás alatt a gyógyszerek ingyenesek.
 • Ingyenes fogászati ellátás csak az egészségügyi miniszteri rendeletben meghatározott fogászati kezeléseknél van.

Lettországban
Öregségi nyugellátás: 
Öregségi nyugdíjra a 62. életévüket betöltött személyek jogosultak, ha rendelkeznek legalább 10 évi biztosítással.
Az a személy, aki legalább 30 év biztosítással rendelkezik és legalább öt gyermeket vagy egy fogyatékkal élő gyermeket 8 éves koráig eltartott, a nyugdíjkorhatár előtt öt évvel öregségi nyugdíjat igényelhet.

Egészségügyi ellátás:
Az állam által fedezett egészségügyi ellátásokat csak olyan szolgáltatónál lehet igénybe venni, amely szerződött a Nemzeti Egészségügyi Szolgáltatóval.

Litvánia
Öregségi nyugellátás: 
A minimális biztosítási idő 15 év, azonban a teljes mértékű nyugdíjhoz 30 év szolgálati idő szükséges. A szolgálati időbe beleszámít betegbiztosítási, anyasági, rehabilitációs és munkanélküli-ellátás is.
Az öregségi nyugdíjkorhatár a férfiak esetében 62 év és 10 hónap, míg a nők esetében 60 év és 8 hónap. Az öregségi nyugdíjkorhatár évente folyamatosan növekszik, amelynek eredményeként 2026-ban mindkét nem esetében 65 év lesz.
Az öregségi nyugdíj két pilléren alapul. Az egyik az alapnyugdíj, a másik a kiegészítő nyugdíj. Az öregségi alapnyugdíj azonos mértékű minden olyan biztosított esetében, aki megszerezte a kötelező járulékfizetési időt. A kiegészítő nyugdíjra a munkavállalók és az arra biztosított önálló vállalkozók jogosultak.

Egészségügyi ellátás:
A kötelező betegbiztosítás keretében az alábbi ellátásokat nyújtják:

 • sürgősségi ellátás*
 • gyógyászati jellegű orvosi ellátás;
 • orvosi rehabilitáció;
 • ápolói gondozás;
 • az egyéni egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó szociális szolgáltatások;
 • egyéni egészségügyi vizsgálatok.

*Megjegyzés: Sürgősségi egészségügyi ellátást minden litvániai lakóhellyel rendelkező személynek jár.

Az egészségügyi ellátásoknál további fedezetet jelent az önrész-fizetés, amely többek között az alábbiak szerint alakul:

Gyógyszer, gyógyszertípusok szerint*

0 %, 10 %, 20 %, 50 %
100 % azon gyógyszerek esetében, amelyek nem szerepelnek a gyógyszer-árjegyzékben

Fogászat

18 év felett részben térítésköteles

Művi terhességmegszakítás (kivéve, ha orvosi indikációra történik)

100% -ban a beteg fizeti

Oszteopátia és a plasztikai sebészet

100% -ban a beteg fizeti

*Megjegyzés: A hivatalos listán szereplő gyógyszerészeti termékeket teljes egészében térítik a következő személyeknek

 • 18 év alatti gyermekeknek;
 • azoknak a keresőképtelenné nyilvánított vagy a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek, akik jelentős mértékű sajátos szükségletekkel rendelkeznek

Luxemburg

Luxemburg nyugdíjbiztosítási rendszere
Öregségi nyugdíjra az lehet jogosult, aki legalább 10 éves biztosítási idővel rendelkezik és betöltötte 65. életévét. Egyes esetekben az öregségi nyugdíj korábban, azaz 57 vagy 60 éves korban is igénybe vehető. Az öregségi nyugdíj legfeljebb 40 év biztosítási időre vonatkozik.
Ha a nyugdíjas személy – a nyugdíjjogosultság megszerzése után – dolgozik, a munkavégzés folytatása esetén a nyugdíj mértékét, minden további munkában töltött év után 0,01%-kal megemelik.
Amennyiben valakinek az öregségi nyugdíja kisebb a törvény által meghatározott minimál- nyugdíjnál, de rendelkezik legalább 20 éves biztosítási idővel, akkor az érintett személy minden megszerzett évre vonatkozóan megkapja a nyugdíjminimumnak a negyvened részét.
A nyugdíjasok, minden év decemberében, további anyagi juttatásban is részesülnek.

Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a betegek? 
A magyar egészségügyi ellátáshoz hasonlóan, az orvosi ellátás során be kell mutatni a biztosítási kártyát. Eltér azonban a mi ellátásunktól, hogy bizonyos ellátások csak akkor nyújthatók, ha azt a betegbiztosítási pénztár azt előzetesen jóváhagyja.
Ha a beteg biztosítási jogviszonya (ellátási jogosultsága) megszűnik, az adott hónapban és az azt követő három hónapban még továbbra is ellátják, ha ezt megelőzően minimum hat hónapon keresztül biztosítással rendelkezett. Abban az esetben, ha valakinek a kezelése már folyamatban van, és ekkor szűnik meg a biztosítása, akkor az ellátás nem három, hanem hat hónapig marad fenn.

Az egészségbiztosítási ellátásoknál további fedezetet jelent az önrész-fizetés, amely többek között az alábbiak szerint alakul:
Orvosi ellátás a rendelőben
5 % önrész, de maximum 2,25 EUR

Fogorvosi kezelés

38,25 EUR-ig önrész nélkül, 38,25 EUR felett 5 % önrész
Kórházi kezelés

Legfeljebb évi harminc napon át napi 20,42 EUR összegű hozzájárulást kell fizetni. Kivételt képez ez alól a 18 év alatti gyermekek ellátása.

Gyógyszerek
Normál kezelés vonatkozó gyógyszereknél 20 % az önrész.
Szakirányú kezelésre vonatkozó gyógyszereknél 60 % önrész.
Vannak olyan gyógyszerek, amelyeknél azonban nem kell önrészt fizetni.

Megjegyzés: A pénztárak 7 napos időszakonként csak 2 otthoni orvosi konzultációt vagy vizsgálatot térítenek, kivéve persze, ha a pénztár ennél többet engedélyez. Jobb színvonalú ún. első osztályon történő kórházi kezelés illetve a külön orvosi konzultáció többlet költségeit a beteg viseli.

Németország

Mi jellemzi a német nyugdíjrendszert? 
A német nyugdíjbiztosítási rendszer kiterjed többek között a munkavállalókra, közszolgálatban dolgozókra, mezőgazdaságban dolgozókra, bányászokra, önálló vállalkozókra, szociális ellátásban részesülőkre.
Németországban három-pilléres nyugdíjbiztosítás alakult ki. Az első pillér az állami nyugdíjbiztosítási rendszert tartalmazza, azaz a munkások és alkalmazottak, köztisztviselők, mezőgazdasági dolgozók, egyéb szakmai rétegek állami nyugellátására vonatkozik. A második pillért kiegészítő biztosítás képezi. A harmadik pillérbe a magángondoskodás különféle formái tartoznak.
Nyugdíjjogosultság feltétele a nyugdíjkorhatár betöltése. Az ellátás mértéke a biztosításban töltött időtől és ezen időszak alatt szerzett jövedelemtől függ. Ezzel szemben a baleseti nyugellátások esetében nincs a biztosítási időtartamra vonatkozó követelmény, azonban a baleseti rokkantsági nyugdíj megállapításának feltétele az adott mértékű, baleseti, vagy foglalkozási megbetegedésből származó munkaképesség-csökkenés.
Milyen ellátásokat kaphatnak a betegek és miként épül fel a német egészségügyi ellátás? 
A biztosítottaknak joguk van orvosi, fogorvosi, pszichoterápiás kezelésre, gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel való ellátásra, utazási költségtérítésre, otthonápolásra, kórházi ápolásra, valamint rehabilitációs és egyéb szolgáltatások igénybevételére.
A kötelező szolgáltatásokon kívül a pénztárak többletszolgáltatásokat is nyújtanak, illetve nyújthatnak a betegek megnyeréséért. Ezen szolgáltatások közé tartoznak a betegségek megelőzésére szolgáló kúrák, a gyógyfürdő szolgáltatások, az alternatív gyógyító eljárások és kiegészítő oltások költségterhének viselése.

A harmadik bevétel a beteg, illetve az ellátott személy által fizetendő önrész. Ez a fizetési kötelezettség az jelenti, hogy az ellátott személy jogosult ugyan társadalombiztosítási támogatásra, de a támogatáson túl ő is köteles adott mértékű önrészt megfizetni az ellátás igénybevételéért. Az alábbi táblázatban néhány ellátás vonatkozásában az önrész mértéke kerül feltűntetésre.
Orvosi/fogorvosi kezelés

– orvosonként/fogorvosonként 10 euró rendelési díj negyedévente

Gyógyszerek és kötszerek

– a költségek 10%-ának megfelelő díj
– minimum 5 euró
– maximum 10 euró
– a tényleges költségnél nem lehet magasabb

Gyógyászati segédeszközök

– ha fix összegről, vagy szerződéses árról van szó, az ezen felüli költségeket teljes egészében a beteg fizeti
– egyéb esetekben a betegpénztárnál szokásos költségek 10 százalékának megfelelő összeg fizetendő
– minimum 5 euró, maximum 10 euró

Gyógyító eljárások

– a költségek 10%-ának megfelelő díj
– továbbá vényenként 10 euró

Kórházi kezelés (beleértve közvetlenül a kórházi kezeléshez kapcsolódó kórházi rehabilitációt is)

– napi 10 euró díj
– évente maximum 28 naptári nap esetén

Otthoni betegápolás

– a költségek 10 százalékának megfelelő díj fizetése
– vényenként 10 euró díj
– díjfizetési kötelezettség maximum 28 naptári napra

Olaszország

Milyen ellátásokat kaphatnak a jogosultak az olasz nyugdíjrendszerben?
Öregségi nyugdíj: Jövedelemalapú rendszer, amelyben olyan biztosítottak részesülhetnek, akik 1995. december 31-én legalább 18 éven át járulékfizetést teljesítettek. A nyugdíjszámításhoz minden járulékfizetési év után az átlagos kereset adott százalékát veszik figyelembe. Az egy bizonyos felső határt meghaladó keresetek esetében degresszív kulcsot alkalmaznak.
Ha 1995. december 31-én kevesebb, mint 18 évi járulékfizetést teljesítettek esetében a nyugdíj összegét az ezen időszaknak megfelelő arányban a jövedelemalapú rendszer szerint, 1996. január 1. óta teljesített biztosítási járulékfizetési időszak arányában pedig a járulékalapú rendszer szerint számítják ki.

Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a betegek? 
A biztosított a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal szerződött orvosok jegyzékéből kezelőorvos szabadon választhat.  Ezt követően kizárólag a választott orvoshoz, illetve távollétében a helyettesítésére kijelölt orvoshoz fordulhat ellátásért. Ha a beteg lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől ideiglenesen távol tartózkodik, sürgős esetben bármely, az egészségügyi szolgálattal szerződött orvoshoz fordulhat. Ilyen esetben közvetlenül meg kell fizetni az ellátás költségeit, amelyeket később a rögzített díjak határain belül megtérítenek.
A kórházi ellátást a közkórházakban és magánklinikákon térítésmentesen nyújtják. A kórházi ellátást beutalóval lehet igénybe venni, kivéve a sürgősségi ellátást. A kórházi többletszolgáltatásokért pl: külön szoba, televízió felárat kell fizetni.
A nemzeti egészségügyi rendszer különleges kiegészítő ellátásokat is nyújt. A kiegészítő ellátások egy részénél térítést kell fizetni. Ilyen ellátásokba tartozik a fürdőkúra, különleges ortopédiai ellátás és bizonyos instrumentális diagnosztikai ellátás.

Románia
Öregségi nyugellátás: 
A román nyugdíjrendszer 3 pillérből áll. Az 1. pillér az állami nyugdíj, a 2. pillér a kötelező magánnyugdíj, a 3. pillér pedig az önkéntes magánnyugdíj.
Az első pillér esetében az öregségi nyugdíj összegét a járulékfizetés időtartama és a jövedelemszint határozza meg. A nyugellátáshoz szükséges minimális biztosítási idő 12 év 8 hónap, amely 2014-től 15 évre emelkedik. Az állami öregségi nyugdíj kiszámítása és folyósítása egy pontrendszeren alapul, azaz a fentiek szerinti nyugdíj értékét a nyugdíjpontok értéke alakítja ki. 2013. január 1-jétől a nyugdíjpontok értékét évente kiigazítják. A kiigazítás mértéke az inflációs ráta 100%-a, az előző évi bruttó átlagbérben bekövetkezett reálnövekedés 50%-ával megnövelve.
A második pillérből folyósított nyugellátást a nyugdíjpénztárban az egyéni számlán felhalmozott megtakarítás alapozza meg.
Nyugdíjkorhatár:
Nők esetében a nyugdíjkorhatár 2014-től 60 év lesz.
Férfiak esetében a nyugdíjkorhatár 2014-től 65 évre nő.
Egészségügyi ellátás:
Egészségügyi ellátás körébe tartoznak:

 • megelőző orvosi kezelés
 • általános orvosi ellátások
 • járóbeteg-ellátások
 • szakorvosi ellátás, kórházi ápolás
 • gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
 • rehabilitáció, fürdőkúra
 • sürgősségi ellátás, szülés,
 • betegszállítás

A biztosított maga választhatja meg a háziorvosát. Az ún. általános orvosi ellátásokat a választott háziorvos nyújtja a betegnek. Szakorvosi ellátást – sürgősséget kivéve – háziorvosi beutaló alapján lehet igénybe venni.

Spanyolország
Járulékalapú öregségi nyugdíj:

Azok a 65. életévüket betöltött személyek, akik legalább 15 évig – ezen belül a nyugdíjba vonulást közvetlenül megelőző 15 évben legalább két évig – járulékot fizettek, járulékalapú öregségi nyugdíjra jogosultak. Spanyolországban az öregségi nyugdíj minimumát és maximumát meghatározzák, továbbá évente tizennégy havi nyugdíjat is folyósítanak.

A munkavállaló 60 éves korától az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig résznyugdíjban részesülhet, ha egyéb követelményeknek megfelel.

Azok, akik egészségre ártalmas vagy veszélyes munkát végeztek pl: a szénbányákban foglalkoztatott bányászok, a vasutasok, a légi közlekedésben foglalkoztatottak és a tengerészek, valamint azok, akik 45%-os (adott esetekben 65%-os vagy annál nagyobb) mértékű fogyatékkal élnek, a 65. életévük betöltése előtt nyugdíjba mehetnek, és teljes nyugdíjban részesülnek.

65 évnél idősebb, aki legalább tizenöt évi járulékfizetéssel rendelkezik, és továbbra is keresőtevékenységet folytat, minden további év után 2%-os nyugdíjemelésre jogosult. A növekedés évente 3%-os, ha a biztosított 40 évnél hosszabb ideig fizetett járulékot.

Az önálló vállalkozókra és a köztisztviselőkre különleges rendelkezések vonatkoznak.

Nem járulékalapú öregségi nyugdíj:

Azok az idősek, akik nem rendelkeznek elegendő pénzügyi forrással és soha nem fizettek társadalombiztosítási járulékot vagy nem fizettek elég hosszú ideig ahhoz, hogy járulékalapú nyugdíjban részesüljenek, nem járulékalapú öregségi nyugdíjra lehetnek jogosultak.
A nem járulékalapú öregségi nyugdíj biztosításának

 • a 65 éves életkor betöltése valamint
 • a spanyolországi lakóhely (továbbá az érintett személynek 16 éves kora és a nyugdíjba vonulás időpontja között legalább tíz évig spanyol területen lakóhellyel kellett rendelkeznie, amelyből két év a kérelmet közvetlenül megelőző két naptári év).

Nem járulékalapú öregségi nyugdíj akkor jár, ha a fenti feltételek fennállnak és az adott személynek nincs más forrásból származó jövedelme.

Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a betegek? 

A beteg lakóhelyének egészségügyi szolgáltatási területén belül választhat egy háziorvost és egy gyermekorvost, feltéve, hogy a választott orvos betegeinek száma nem haladja meg az egészségügyi szolgáltatási területre megállapított maximális kvótát. Háziorvoshoz, gyermekorvoshoz vagy fogorvoshoz közvetlenül lehet fordulni. Az orvosi ellátás általában ingyenes, azonban az egészségügyi ellátás igénybevételéhez be kell mutatnia a nemzeti egészségügyi rendszer felhasználói kártyáját. A fogászati ellátást a rendszer nem fedezi teljes mértékben. Nem fedezi a biztosító a fogászati protézisek és a szemüvegek költségeit sem.

Szakorvoshoz háziorvosi beutalóval lehet menni. A sürgősségi esetek kivételével a kórházi ellátást szakorvosi beutalóval lehet igénybe venni. Kórházválasztásra általában nincs lehetőség. A betegeket a lakóhelyük szerint illetékes kórházba utalják – kivéve sürgősségi ellátást -.

Svédország
Svéd öregségi nyugdíj:
61-67 éves kor között szabadon megválasztható a nyugdíjazás ideje, azonban minél később vonul valaki nyugdíjba, annál nagyobb ellátásra számíthat.
A saját jogú öregségi nyugdíj két részből áll: egy garantált nyugdíjból és egy jövedelemalapú nyugdíjból.
Garantált nyugdíjra jogosult, akinek Svédországban lakóhelye van, illetve minimum három évig Svédországban volt a lakóhelye. Ez a nyugdíjforma egyfajta nyugdíjminimumot biztosít elsősorban azoknak, akik nem jogosultak jövedelemalapú nyugdíjra, vagy alacsony összegű jövedelemalapú nyugdíjat kapnak. A garantált nyugdíj teljes összegét csak abban az esetben folyósítják, ha a jogosult 40 éven keresztül Svédországban élt.
A jövedelemalapú öregségi nyugdíj ugyanakkor a jövedelemszerző tevékenységen alapul. A nyugdíjra jogosító jövedelmeknek van egy alsó (2011-ben 18 104 SEK) és egy első határ (2011-ben 390 750 SEK) határa.
A jövedelemalapú nyugdíjat egyrészről a felosztó-kirovó rendszerből (a jövedelemalapú öregségi nyugdíj és a jövedelemalapú kiegészítő nyugdíj), másrészről egyéni számlák keretében megvalósuló tőkefedezeti rendszerből (nyugdíj-kiegészítő megtakarítás) finanszírozzák. A jövedelemalapú öregségi nyugdíjra és a tőkefedezeti nyugdíjra való jogosultság megszerzése biztosítási időhöz nem kötött, míg a jövedelemalapú kiegészítő-nyugdíj jogosultsághoz minimum három év biztosítási idő szükséges.
Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a betegek? 
A betegek a nemzeti betegbiztosítási rendszerben és az állami egészségügyi szektorban is szabadon választhatják meg orvosukat. Az egészségügyi ellátás keretében a betegek többek között orvosi kezeléseket (beleértve az orvosi vizsgálatokat és a szakorvosi ellátást), kórházi ápolást, gyógytornát, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, fogászati ellátást kapnak. A fogászati kezelés költségének egy részét a betegek állják, míg a fennmaradó részt a pénztár téríti meg a fogorvos számára, azonban a gyermekek 19. éves korig ingyen vehetik igénybe ezt az ellátást.
Továbbá az egészségügyi ellátás keretében minden nő, aki Svédországban lakóhellyel rendelkezik, jogosult a terhességgel és a szüléssel kapcsolatos egészségügyi ellátásokra.

Az ellátások önrészesedésének mértéke Svédországban:

Orvosi ellátás

100 – 250 SEK

Sürgősségi járóbeteg ellátás

kb. 250 SEK

Gyógyszerek
900 SEK-ig 100 % -os fizetési kötelezettség,
900 és 4.300 SEK között 10 – 50 % -os mértékű az önrész,
évente max. 1800 SEK fizetendő

Kórházi ellátás (naponként)

kb: 60 SKK díj fizetendő

Szlovákia
Öregségi nyugellátás: 
Öregségi nyugdíjjogosultság feltétele:

 • legalább 15 év biztosítási idő és
 • a nyugdíjkorhatárt elérése, amely mind a nők, mind a férfiak esetében 62 év.

Az állami öregségi nyugdíj függ a járulékfizetési évek számától, és arányos a befizetett nyugdíjjárulékok alapjául szolgáló jövedelemtől. Érdekesség, hogy az állami nyugdíjnál nincs törvényben meghatározott minimum vagy maximum nyugdíj.

Szlovákiában működik az ún. nyugdíj-előtakarékossági rendszer. A biztosítottak, akik elérték a törvényes nyugdíjkorhatárt és minimum 10 évig fizetett járulékot a nyugdíj-előtakarékossági rendszerbe, akkor nyugdíjtőke és életjáradék vagy kizárólag életjáradék formájában nyújtott öregségi nyugdíjra jogosultak.

Egészségügyi ellátás:

Szlovákiában lakóhellyel rendelkezők egészségügyi szolgáltatásokat kaphatnak települési egészségügyi központokban, kórházakban, klinikákon, szanatóriumokban és gyógyfürdőkben egyaránt. Az egészségügyi intézmények egy része állami tulajdonban van, míg egy másik része magántulajdonban található.

Az egészségbiztosítási rendszerben szerződött háziorvosok és fogorvosok közül szabadon választhatják meg orvosukat a betegek.  Szakorvosi rendelésre azonban csak a saját orvos, azaz a háziorvos beutalójával kerülhet sor.

Az ellátások egy részéért önrészt kell fizetni, amelyről a társadalombiztosítás bevételei résznél olvashattak.
Mint azt már több esetben láthattuk az egészségügyi szolgáltatásoknál önrészfizetést írnak elő a jogszabályok. Nem kivétel ez alól Szlovákia sem. A betegeknek például 1,99 eurót kell fizetni a sürgősségi szolgáltatásokért; 0,17 EUR minden gyógyászati eszközre vonatkozó rendelvényért; 0,07 EUR megtett kilométerenként betegszállításért (2012-es adatok). A fogászati ellátásnál a betegeknek csak abban az esetben kell fizetniük, ha az előírt normák feletti fogászati anyagfelhasználásra kerül sor. Ez esetben azonban a teljes költséget ki kell fizetnie. Továbbá önrészt kell fizetni a gyógykezeléseknél, gyógyszereknél, orvostechnikai eszközöknél, fürdőkúránál, diétás élelmiszernél, rehabilitációnál és egyéb kezeléseknél.

Meg kell említeni a társadalombiztosítás keretében működő garanciaalapot is, amely fedezetet nyújt abban az esetben, a munkáltató nem képes a munkavállaló felé fennálló kötelezettségvállalásait megfizetni, illetve az öregségi biztosítási járulékban felhalmozódó hátraléka esetére.

források:
ec.europa.eu;
www.euvonal.hu;
www.oep.hu