Megállapodáskötés egészségügyi szolgáltatásokra

Az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) alapján megállapodás köthető akár nyugellátásra, akár egészségügyi szolgáltatásra. Az alábbi cikkben tájékoztatást adok arról, hogy kik és hogyan köthetnek egészségügyi szolgáltatásra megállapodást.

Kik köthetnek megállapodást egészségügyi szolgáltatásra?

Egészségügyi szolgáltatásra megállapodást köthet az a nagykorú személy, aki

  • nem biztosított és
  • egészségügyi szolgáltatásra az 1997. évi LXXX. törvény 16.§-a alapján sem jogosult.

Azaz egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapodást nem csak a belföldiek köthetik meg.

Megjegyzés: A nagykorú természetes személy megállapodást köthet vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló megállapodás megkötéséhez bemutatandó a kedvezményezett személyazonosságát igazoló okmány, a lakó-, tartózkodási-, illetve szálláshelyet igazoló dokumentum, külföldi állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott, tartózkodásra jogosító okmány (kivéve a gyógykezelési célú tartózkodási engedélyt és a kishatárforgalmi engedélyt).

Egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás és fizetési kötelezettség

Az egészségügyi szolgáltatásra szóló megállapodás alapján társadalombiztosítási támogatással egészségügyi szolgáltatás vehető igénybe Magyarországon. Azaz a megállapodás alapján a társadalombiztosítóval szerződött szolgáltatónál többek között orvosi ellátást, betegszállítást nyújtanak, továbbá támogatottan gyógyszer-, gyógyászati-segédeszköz és gyógyfürdő ellátás is igénybe vehető. A megállapodás azonban nem nyújt fedezetett egyes fogászati ellátásokra, tb által támogatott külföldi gyógykezelésre (beleértve a határon átnyúló egészségügyi ellátást is), és transzplantációra.

A megállapodás alapján havonta fizetendő járulék a minimálbér (2019. évben havi 149 000 forint) alapján kerül megállapításra. A megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege:

  • nagykorú állampolgár esetén a minimálbér 50 százaléka (azaz havi 74 500 forint),
  • 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a minimálbér 30 százaléka (azaz havi 44 700 forint)
  • Magyarország területén oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár szintén köthet egészségügyi szolgáltatására megállapodást a minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összeggel, azaz a fizetési kötelezettsége havi 44 700 forint.

Az egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal, az első hónapra esedékes járulék egyidejű befizetése mellett köthető. Azaz, ha szeptember 10-én fizetjük meg a járulékot, akkor a megállapodás október 1-ével kezdődik. Ezt követően a járulékot havonta előre, azaz a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni.

A megállapodás első 24 hónapban az érintett személy csak sürgősségi ellátásokra jogosult, kivéve, ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése 24 hónapra megtörténik. Ha például egy felnőtt köti meg saját magára a megállapodást, akkor 1 656 000 forint megfizetésével jogosult lesz a megállapodás megkötését követő hónap első napjától egészségügyi szolgáltatásra, azaz nem csak a sürgősségi ellátást kapja meg.

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszűnéséig áll fenn. A befizetési határidő elmulasztása esetén a megállapodás automatikusan megszűnik. Ez esetben a megszűnés időpontja a járulék esedékességének napját magában foglaló naptári hónap utolsó napja kivéve, ha addig a tartozást megfizetik. Erre tekintettel a megállapodás alapján ellátásban részesülőnek kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy az esedékes járulék időben befizetésre kerüljön.

szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

közgazdasági szakokleveles jogász

egészségügyi menedzser