Határozott idejű munkaviszony esetén táppénz, baleseti táppénz, csed és gyed megállapítása.

 

A határozott idejű munkaszerződés kapcsán felmerül a kérdés, hogy meddig jogosult a munkavállaló (illetve a jogiszony megszűnése esetén a volt munkavállaló) táppénzre, a baleseti táppénzre, a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozási díjra? Az alábbiakban összegezve erre a kérdésre adom meg a választ.

Táppénz:

Amennyiben a munkavállaló a betegszabadság lejártát követően is keresőképtelen, akkor táppénzre lesz jogosult. A táppénz megállapításának illetve folyósításának az alábbi három előfeltétele van:

 • a munkavállaló a biztosítási jogviszonyban áll;
 • munkaviszonyában 3 százalék mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett;
 • a munkavállaló orvos által megállapítottan és igazoltan keresőképtelen.

 

Mindezek alapján, ha a biztosítási jogviszony már nem áll fenn, azaz jelen esetben a határozott idejű munkaviszony megszűnik, akkor már nem lehet táppénzt megállapítani, illetve a táppénz folyósítását meg kell szüntetni.

Baleseti táppénz:

Üzemi baleset, illetve foglalkozási betegségből eredő keresőképtelenség esetén baleseti táppénz jár. A hatályos jogszabály alapján baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset (foglalkozási betegség) következtében keresőképtelen lesz, vagy ugyanabból a balesetből eredően ismételten keresőképtelenné válik.

 

Azaz, ha a határozott idejű munkaviszony megszűnik, akkor a megszűnést követő legkésőbb harmadik napig a baleseti táppénz megállapítható. Erre tekintettel kijelenthető, hogy a baleseti táppénz – szemben a táppénzzel – passzív jogon is jár.

Csecsemőgondozási díj:

Csecsemőgondozási díjra az a munkavállaló (elsősorban az anya) jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke

 • a biztosítás tartama alatt vagy
 • a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.

 

Azaz a fenti adott feltételek fennállásakor mind a határozott idejű munkaviszony alatt, mind annak megszűnését követően megállapítható a csecsemőgondozási díj.  Ez utóbbi esetben azonban csak akkor állapítható meg, ha a gyermek a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik, vagy a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.

Gyermekgondozási díj:

Gyermekgondozási díjra jogosult a munkavállaló

 • ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli
 • ha a részére csecsemőgondozási díj került megállapításra és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt és a gyermeket saját háztartásában neveli.

 

Azaz mind a határozott idejű munkaviszony alatt, mind annak megszűnését követően megállapítható a gyermekgondozási díj.  Ez utóbbi esetben az alábbi négy előfeltétel szükséges ahhoz, hogy a gyermekgondozási díj megállapításra kerüljön. Szükséges, hogy a munkavállaló

 • részére csecsemőgondozási díj került megállapításra a határozott idejű munkaviszonya alapján,
 • a határozott idejű munkaviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt szűnt meg, továbbá
 • a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, valamint
 • a gyermekét saját háztartásában neveli.

szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

közgazdasági szakokleveles jogász

egészségügyi menedzser