Mit kell tudni a tanulmányi szerződésről?

Ha a munkavállaló munkaviszonyának fennállása alatt tanulmányokat szeretne folytatni, akkor ennek elősegítése érdekében a munkáltatójával – ha az a munkáltatónak is érdekében áll – tanulmányi szerződést köthet. Az alábbi cikkben a tanulmányi szerződésre vonatkozó szabályokat foglalom össze. A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) a tanulmányi szerződés kiindulópontjaként rögzíti, hogy „a tanulmányi szerződésben […]

Read More »

Változások 2023. II. félévében a társadalombiztosítási járulék szabályaiban.

A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény módosította többek között a 2019. évi CXXII. törvényt (Tbj.-t) is. A módosítások alkalmazását nehezíti, hogy a hatályba lépésükre több különböző időpontban kerül sor. Az alábbi cikkben, a hatályba lépések időrendjét követve, 2023. évi LIX. törvény társadalombiztosítási járulékra vonatkozó változásait foglalom össze. 1.1. Idén január 1-jétől alkalmazzuk a […]

Read More »

Változások 2023. II. félévében a szociális hozzájárulási adó szabályaiban.

A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény módosította többek között a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényt, amelynek 2023. második félévére vonatkozó változásait az alábbiakban ismertetem. 1.1. Új szabály az Szja tv. szerint egyéb jövedelem bevallása, megfizetése kapcsán Ugyancsak 2023. augusztus 1-jén lépett hatályba az Szja tv. szerint egyéb jövedelem bevallása, megfizetése és […]

Read More »

Változások a kifizetőhelyek létrehozására és megszüntetésére vonatkozó szabályokban.

2022. évi LXXV. törvény 2023. július 1-jétől módosítja többek között a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvényt is. Az alábbiakban összefoglalom a kifizetőhelyek létrehozására és megszüntetésére vonatkozó módosításokat. A hatályos szabály alapján, minden munkáltató, amely legalább 100 fő pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat, köteles gondoskodni törvényben […]

Read More »

Gyermekgondozási díjak típusai.

A gyermekgondozási díjnak az alábbi négy típusát különíthetjük el: Megjegyzés: Adott esetben gyermekgondozási díj méltányosságból is megállapítható. A fenti gyermekgondozási díjakban közös, hogy Mindezek alapján tekintsük át a gyermekgondozási díjakat! A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási […]

Read More »

Szülői szabadság, mint új szabadság típus.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (Mt.) 2023. január 1-jétől bővült a szabadságok köre a szülői szabadsággal. A szülői szabadság alapján a gyermekes munkavállalók (azaz a munkavállaló anya és munkavállaló apa is) több szabadságra lesznek jogosultak. Tekintsük át, hogy mikor és hogyan vehető igénybe ez az új szabadság típus! Szülői szabadság időtartama: A […]

Read More »

Milyen változást eredményezett a minimálbér változása a táppénznél és a gyermekgondozási díjnál?

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak egy részénél maximalizálva van az ellátás összege, amely a mindenkori minimálbérhez igazodik. Erre tekintettel az alábbiakban táblázatban foglalom össze a táppénz, a gyermekgondozási díj maximális összegének alakulását 2022-hez viszonyítva. Táppénz és gyermekgondozási díj felső határa, illetve a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj összege az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján a következő: A […]

Read More »
lovetta

Társadalombiztosítási közterhek 2023-ban

Az alábbi táblázatban összefoglalva bemutatom, hogy 2023. évben miként változnak a társadalombiztosítási közterhek, és kitérek munkaviszonyban a minimálbér/garantált bérminimum alapján befizetendő közterhekre is. Tb közterhek 2023-ban: Járulékok/szocho 2022. év 2023. év Különbség 2022. évhez viszonyítva Nyugdíjjárulék   10 százalék 10 százalék nincs változás Társadalombiztosítási járulék 18,5 százalék 18,5 százalék nincs változás Szociális hozzájárulási adó 13 […]

Read More »

Változás 2022. július 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatás szabályaiban.

gyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2022. július 1-jétől változtak a befizetendő közterhek. A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a következőképpen alakul: Az emelt összegű befizetés érinti az egyszerűsített foglalkoztatott nyugellátását is. Az alkalmi munkavállalás és a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka olyan különleges határozott időre kötött munkaviszony, amely alapján sem az alkalmi munkavállaló, sem a mezőgazdasági és turisztikai […]

Read More »

Változások 2021. július 1-jétől a csecsemőgondozási-, és a gyermekgondozási díjnál.

2021. július 1-jétől a csecsemőgondozási díj összege az annak alapját képező naptári napi alap illetve naptári napi jövedelem 70 százalékáról 100 százalékra nőtt. 2021. július 1-jétől a csecsemőgondozási díj folyósítását kizáró korábbi két ok helyébe, csak egy kizáró ok lépett, amely a következő: „Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem […]

Read More »