Milyen változást eredményezett a minimálbér változása a táppénznél és a gyermekgondozási díjnál?

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak egy részénél maximalizálva van az ellátás összege, amely a mindenkori minimálbérhez igazodik. Erre tekintettel az alábbiakban táblázatban foglalom össze a táppénz, a gyermekgondozási díj maximális összegének alakulását 2022-hez viszonyítva.

Táppénz és gyermekgondozási díj felső határa, illetve a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj összege az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján a következő:

  • táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét;
  • a gyermekgondozási díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a;
  • hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj havi összege:
    • felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 %-a,
    • mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a.

A fenti ellátások maximális összege 2023-ban a következőképpen alakult:

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátása  2022. év    2023. év  Különbség 2022. évhez viszonyítva
Táppénz felső határabruttó 13 333 forint/napbruttó 15 467 forint/nap+  2 134 forint/nap
Gyermekgondozási díj felső határabruttó 280 000 forint/hóbruttó 324 800 forint/hó+ 44 800 forint/hó
Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj (minimálbér alapján)bruttó 140 000 forint/hóbruttó 162 400 forint/hó  + 22 400 forint/hó
Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj (garantált bérminimum alapján)  bruttó 182 000 forint/hó  bruttó 207 480 forint/hó  + 25 480 forint/hó

A fenti számítás alapja: Minimálbér 2022-ben havi bruttó 200 000 forint volt, 2023. január 1-jétől havi bruttó 232 000 forintra nőtt. Garantált bérminimum 2022-ben havi bruttó 260 000 forint volt, ami 2023-ban bruttó havi 296 400 forintra nőtt.

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella