Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak maximális összege 2024-ben.

Az alábbiakban táblázatba szerkesztve bemutatom a táppénz, a gyermekgondozási-, és örökbefogadói díj jövő évi maximális összegének alakulását 2023. évhez viszonyítva. Táppénz felső határa: A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét. Örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj felső határa: Örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj […]

Read More »
lovetta

Változások 2021. július 1-jétől a nyugdíj szabályaiban.

Az alábbiakban röviden összefoglalom a nyugellátás szabályaiban 2021. július 1-jétől módosult fontosabb szabályokat: 1.Lemondás a megállapított nyugellátásról 2021. július 1-jétől úgy rendelkezik a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI. törvény (Tny.), hogy a megállapított nyugellátásról – a kivételes nyugellátás kivételével – a megállapító határozat véglegessé válását követő 15. napot követően nem lehet lemondani. Azaz, az […]

Read More »
járulékok

Ki jogosult az újonnan bevezetett kivételes rokkantsági ellátásra?

Sokan vannak, akiknek az egészségi állapota, illetve a munkaképesség csökkenése indokolná a rokkantsági ellátás megállapítását, de a jogszabályban előírt szükséges előzetesen  biztosítási idő  hiányában erre nem került sor. 2018. január 1-jétől bevezetett új méltányossági ellátás – azaz a kivételes rokkantsági ellátás – azonban lehetőséget nyit arra, hogy ezen személyek egy része ellátásban részesüljön. 2011. évi […]

Read More »

Megállapodáskötés egészségügyi szolgáltatásokra

Az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) alapján megállapodás köthető akár nyugellátásra, akár egészségügyi szolgáltatásra. Az alábbi cikkben tájékoztatást adok arról, hogy kik és hogyan köthetnek egészségügyi szolgáltatásra megállapodást. Kik köthetnek megállapodást egészségügyi szolgáltatásra? Egészségügyi szolgáltatásra megállapodást köthet az a nagykorú személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra az 1997. évi LXXX. törvény 16.§-a alapján sem […]

Read More »

Közérdekű nyugdíjas szövetkezet

2017. július 1-étől bevezetésre került egy új szövetkezeti típus, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezik többek között erről a szövetkezeti típusról is. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjai közül a tagok 90 százalékának öregségi nyugdíjban kell részesülnie.   Ki minősül nyugdíjasnak a fenti törvény alkalmazása során?   A törvény alkalmazása […]

Read More »

Elektronikus hozzáférés az egészségügyi adatainkhoz

november 1-jétől minden közfinanszírozott ellátást nyújtó háziorvosi rendelőnek, szakellátást végző egészségügyi szolgáltatónak és gyógyszertárnak használnia kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér egy olyan informatikai környezet, ami összekapcsolja az egészségügyi ellátókat egymással és ezáltal egyszerűbbé és gyorsabbá válhat az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kerül sor többek között […]

Read More »

Megállapodás nyugellátásra

Megállapodás kötés nyugellátásra Az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) lehetőséget biztosít megállapodás megkötésére, amely egészségügyi szolgáltatásra illetve nyugellátásra szólhat. Nyugellátásra az a belföldi nagykorú természetes személy köthet megállapodást, aki ·         nem saját jogú nyugdíjas, és ·         nincs biztosítási jogviszonya vagy ·         a biztosítása szünetel. Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 24 […]

Read More »

Térítési díjak

Kórházakban fizetendő térítési díjak  A fekvőbetegeket ellátó szolgáltatók nyújthatnak a betegeknek plusz szolgáltatásokat, ha azokért a betegek térítési díjat fizetnek. Milyen plusz szolgáltatások adhatók és azokért mekkora összegben kérhet a kórház (klinika) téríési díjat? Ha  a beteg a társadalombiztosítás keretébe tartozó ellátásokon felül többletszolgáltatást igényel, akkor azt csak részleges illetve kiegészítő díj fizetése ellenében veheti […]

Read More »

Munkavégzés öregségi nyugellátás mellett

Munkavégzés és vállalkozás nyugellátás alatt.       Munkaviszony, munkaviszony jellegű jogviszony: A saját jogú nyugdíjas munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén nincs korhatár, sem jövedelemhatár. Azaz, ha valaki 90 évesen szeretne és képes munkát vállalni, akkor akár napi 8 órában is dolgozhat, jövedelemkorlát nélkül. A saját jogú nyugdíjas munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a foglalkoztatónak meg kell fizetnie a 27%-os […]

Read More »

Mennyibe kerül a betegnek a támogatott gyógyászati ellátás?

A nyári idő kedvező lehetőséget teremthet arra, hogy a betegek a füdőzést egybekössék az OEP által támogatott gyógyászati ellátások igénybevételével. Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek, hogy milyen gyógyászati ellátásokat támogat az OEP továbbá, hogy milyen összegeket kell a betegeknek ezen ellátásokért fizetni. A cikkben olvashatnak továbbá arról is, hogyan juthatnak a betegek gyorsabban a támogatott […]

Read More »