2015. évi változások terhességi-gyermekágyi segélyben

2015. évi változások terhességi-gyermekágyi segélyben.

Az egyik jelentős változás, hogy a terhességi-gyermekágyi segély elnevezése 2015-től csecsemőgondozási díjra változott.

2014-ben hatályos szabály alapján nem járt a terhességi-gyermekágyi segély a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat – ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja.

2015-től a jogszabály csak a nevelőszülői foglalkoztatás keretében folytatott keresőtevékenységet ismeri el, szemben a fenti szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazással, és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjjal. Azaz a törvényjavaslat alapján nem jár csecsemőgondozási díj, ha a biztosított bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

2014-ben a terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70%-a. Ez a mérték a módosítás szerint sem változott, azaz a csecsemőgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a.  A változás az ellátás kiszámításában történt, vagyis változott az ellátás alapja.
2014-ben a terhességi gyermekágyi segély alapja a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért jövedelem naptári napi átlaga volt. Ha a biztosított ezen időtartam alatt nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, az ellátás összegét a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság kezdő napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. Ennek hiányában a minimálbér kétszeresének harmincad része, illetve ha a biztosított jövedelme ennél kevesebb, akkor a tényleges napi jövedelem volt az ellátás alapja.

A fentiekkel szemben a csecsemőgondozási díj naptári napi alapja a következő:

  • Ha a biztosítási idő jogosultság kezdő napját megelőzően folyamatos, a csecsemőgondozási díj alapját a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. Ha a naptári napi alap az előzőek szerint nem állapítható meg, akkor a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része.

 

  • Ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, a csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg.  Ez esetben a csecsemőgondozási díj a naptári napi jövedelem 70%-a.