2013. évi járulék és egészségügyi hozzájárulás módosításai

2013. évi járulék és egészségügyi hozzájárulás módosításai

Járulék módosítások:

 • 2013. január 1-től megszűnt a nyugdíjjárulék felső határa. A felső határra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 2013. január 10-éig megszerzett, 2012 decemberében járulékalapot képező olyan jövedelmekre, amelyeket a 2012. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani.

 

 • A költségvetés havonta, személyenként 5850 forint járulékot fizetett azok után, akik adott ellátásban részesülnek vagy kiskorúak. 2013. január 1-től a költségvetés 5.850. forint mértékű befizetése 5.790. forintra csökkent.

 

 • Ezzel párhuzamosan 2013. január 1-től havi 270 forinttal nőtt az egészségügyi szolgáltatási járulék. Mindezek alapján havi 6.660. forintra emelkedett a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni- és társas vállalkozóknak valamint azoknak a személyeknek a fizetési kötelezettsége, akik egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére kötelesek.

 

 • 2013. január 1-től a magán-nyugdíjpénztár tagok is köthetnek megállapodást 34 százalék nyugdíjjárulék megfizetése mellett
 • maximum 5 év szolgálati időre illetve
 • szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzésére.

 

 • A bedolgozó nem csak akkor válik biztosítottá, ha a tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, hanem a bevételtől függetlenül, a bedolgozói munkára irányuló jogviszonya már megalapozza a biztosítási jogviszonyt.

 

 • Hatályon kívül került, hogy a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy a pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles a foglalkoztatójának bejelenteni az általa választott magánnyugdíjpénztár
 • megnevezését,
 • címét és
 • pénzforgalmi számlájának számát.

Egészségügyi hozzájárulás módosításai:

 • Megemelték a béren kívüli juttatások után fizetendő egészségügyi hozzájárulást, 10 százalékról 14 százalékra.

 

 • Megszűnt az egészségügyi hozzájárulás mentesség az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány esetében. Ezzel egyidejűleg nem minősül kifizetőnek az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, a magánszemély javára általa jóváírt támogatói adomány tekintetében, így a magánszemély köteles ezen jövedelem után, a  27 százalékos  mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetni.

 

 • 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetni azon életbiztosítások esetében, amelyeknél
  • a jövedelem megszerzésének időpontja megkötésétől – de legkorábban 2013. január 1-jétől – számított 10 évet követő időpontra esik és
  • lejárati szolgáltatással nem bír, teljes életre, azaz kizárólag halál esetére szól, továbbá
  • visszavásárlási értékkel rendelkezik.

 

 • A foglalkoztató a magánszeméllyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetését és bevallását abban az esetben, ha a magánszemély kifizetőnek nem minősülő külföldi személytől a foglalkoztatóval fennálló jogviszonyára tekintettel szerez jövedelmet.