Fontosabb változások 2014-ben a járulék- és szociális hozzájárulási adókedvezményekben.

Fontosabb változások a járulék- és szociális hozzájárulási adókedvezményekben.

2014. január 1-től nem lehet START PLUSZ, START EXTRA vagy START BÓNUSZ után kedvezményt igénybe venni.

Ugyancsak a fenti időponttól megszűnik a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény is.

Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás esetén azok után is igénybe lehet venni a kedvezményt, akik bejelentett lakóhelye

  • legalább hat hónapja a munkavégzési helyen vagy attól legfeljebb 20 km-re levő szabad vállalkozási zónában található, vagy
  • ugyanabban területfejlesztési-statisztikai kistérségben van, mint a munkáltató működése szerinti szabad vállalkozási zóna.

Tartósan álláskereső természetes személy után érvényesíthető adókedvezmény, akkor is fog járni, ha a foglalkoztató helyébe új foglalkoztató lép. A kedvezményt az átvevő munkáltató a fennmaradt időre tovább érvényesítheti.

A gyermekgondozási díj folyósításának megszűnését követően, illetve a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnését követően igénybe vehető adókedvezmény köre kiszélesedik.

Eszerint egyrészt igénybe lehet venni a kedvezményt a gyermekgondozási díj alatti munkavégzés esetén is. Azaz a gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnését követően is igénybe vehető az adókedvezmény. A kedvezmény az anyasági ellátás megszűnését követő hónaptól 45 hónapig alkalmazható úgy, hogy legfeljebb 100 ezer forint munkabérig nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a foglalkoztatás első két évében, míg ezen bér 14,5 %-a vehető igénybe a foglalkoztatás harmadik évében.
Továbbá kiemelt kedvezmény jár akkor, ha három vagy több gyermek után családi pótlékban részesülő szülőt – aki gyermekgondozási díjat illetve gyermekgondozás támogatást kap – foglalkoztat a munkáltató. Ez esetben a munkáltató a foglalkoztatás első három évében 100.000. forint jövedelemhatárig mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól, míg a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében ugyanezen jövedelem után 14,5%-os kedvezményt kapna. Azaz a nagycsaládosok esetében a kedvezmény két évvel hosszabb ideig jár, mint a jelenleg hatályos gyermekgondozási támogatás utáni kedvezmények esetén. Fontos, hogy a gyed, gyes, anyasági támogatás folyósításának igazolásán túl minimum 3 gyermek utáni családi pótlék jogosultságot is igazolni kell. Ezt az igazolást a kincstár adja ki.

Családi járulékkedvezmény

Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult a biztosított és – a családi kedvezményt megosztással érvényesítő – biztosított házastársa, élettársa családi járulékkedvezményre jogosult. A foglalkoztató a családi járulékkedvezmény havi összegét úgy érvényesíti, hogy az annak megfelelő összeget elsőként természetbeni egészségbiztosítási járulékból, ha még van kedvezménnyel érvényesíthető összeg, akkor másodikként a pénzbeli egészségbiztosítási járulékból és végül a nyugdíjjárulékból érvényesíti. Azaz a kedvezményt úgy lehet érvényesíteni, hogy a foglalkoztató nem vonja le, és nem fizeti meg azt

  • természetbeni egészségbiztosítási járulékként, vagy
  • ha a természetbeni egészségbiztosítási járulék nem nyújt teljes fedezetet a járulékkedvezményre pénzbeli egészségbiztosítási járulékként, vagy
  • ha a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék sem nyújt teljes fedezetet a járulékkedvezményre nyugdíjjárulékként.

A családi járulékkedvezmény összege az Szja tv. szerinti családi kedvezmény összegéből a ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka, de legfeljebb a fenti járulékok együttes összege. (azaz maximum 33 százalék)

Példa: 2 kisgyermeke édesanyának 100.000. forint bruttó jövedelme van
Gyermekenként 62.500. forint adókedvezményt érvényesíthet.
Két gyermek esetében 125.000. forint kedvezményt vehetne igénybe.
100.000. bruttó jövedelem esetén 25.000. forint nem érvényesíthető
adókedvezményként.
25.000. forint 16 százaléka 4.000. forint, azonban ezt nem tudja adóként
igénybe venni.
4 százalék természetbeni járulék 100.000. forint jövedelem esetén 4.000. forint.
Fennmaradt kedvezmény 4.000. forint, amely a természetbeni járulék be nem
fizetésével érvényesíthető.

A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét. Meg kell jegyeznem, hogy ez a szabály a biztosítás elvével nem egyezik meg. és ezt azt eredményezi, hogy a járulékok nem fizetése alapján is jár az ellátás.