Milyen fontosabb változások lesznek 2014-ben a társadalombiztosítási járulékok és a szociális hozzájárulási adó szabályaiban?

Milyen fontosabb változások lesznek 2014-ben a társadalombiztosítási járulékok és a szociális hozzájárulási adó szabályaiban?

Egészségügyi szolgáltatási járulék:
6.660. forintról 6.810. forintra (napi összege 227 forintra) nő z egészségügyi szolgáltatási járulék. Ez a fizetési kötelezettség nem csak azokat a magánszemélyeket érinti, akik ennek a járulékfizetésnek a megfizetése alapján kaphatnak egészségügyi szolgáltatást, hanem érinti a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozókat.
Ezzel párhuzamosan az Art szabályai kiegészülnének azzal a szabállyal, hogy az állami adóhatóság a magánszemély az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségének megszűnését nyilvántartásba veszi és a magánszemély havi járulékfizetési kötelezettségét törli, ha
– a magánszemély külföldön tartózkodik és nem minősül a Tbj. alapján belföldinek (azaz pl: magyar lakcímét megszűntette), vagy
– a magánszemély elhalálozott.

Kiegészítő tevékenység
Bővül és pontosításra is kerül azoknak az eseteknek a száma, amikor a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak nem kell megfizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot.  Azaz nem kell megfizetnie a kiegészítő tevékenységet folytatónak a 6.810. forint mértékű járulékot akkor sem, ha a vállalkozó

  • állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel,
  • ügyvédi tevékenysége szünetel,
  • foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában együttesen eléri a heti 36 órát.

Magyar biztosítási jogviszony hiánya:

2014.től nem lesz biztosított a hallgatói munkaszerződés alapján dolgozó. Azaz nem fog kiterjedni a biztosítás azokra a felsőoktatási hallgatókra, akik szakmai gyakorlatukat, szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végzi. A hallgatóknak kifizetett díjazás után nem kell járulékokat fizetni, míg a foglalkoztatót nem terheli a szociális hozzájárulási adó megfizetése.

Kisadózás
50.000. forint helyett 25.000. forint tételes adót kell fizetnie annak a nem nyugdíjas korú kisadózást választó vállalkozónak, aki kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, vagy más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is
A főállású kisadózó választhat magasabb összegű adófizetést, magasabb társadalombiztosítási illetve munkanélküli ellátás érdekében. Ez esetben havi 50.000. forint tételes adó helyett 75.000. forint tételes adót fizet. Az ellátás alapja pedig ezáltal a minimálbérnél is kevesebb havi 81.300. forint helyett  havi 136.250. forintra nő.
Szociális hozzájárulási adó:
Az egyszerűsített vállalkozói adó alany, egyéni vállalkozót szociális hozzájárulási adójának alapja az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 4 százaléka, ha

  • az adóalap megállapításának különös szabályai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára,
  • közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányaira tekintettel mentesül.

Ez a szabály kiegészül azzal, hogy az eva alap 4 százaléka lesz a szociális hozzájárulási adó alapja akkor is, ha tagként a kifizetővel az adóalap megállapításának különös szabályai (azaz a szociális hozzájárulási adó alapja legalább a minimálbér 112. 5 százaléka) hatálya alá tartozó jogviszonyban áll.
A kedvezmények változásáról külön cikkben olvashatnak.