Mentesség, kedvezmény 2020. március – június hónapokra.

2020. április 10-én megjelent Magyar Közlöny 71. számában újabb tevékenységi körökre került kiterjesztésre tb közterhek fizetési mentessége, kedvezménye. Az alábbiakban bemutatom, hogy milyen tevékenységek esetén járnak kedvezmények, mentességek munkaviszonyban, egyéni vállalkozásban, és társas vállalkozásban, amelyben kitérünk a kisadózói tevékenységre is.

Tevékenységi körök, amelyekben munkaviszonyban, egyéni-, társas vállalkozói tevékenység esetén mentesség, illetve kedvezmény érvényesíthető:

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 2. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 3. vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 4. alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 5. sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 6. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 7. film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
 8. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 9. napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 10. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14)
 11. műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)
 12. utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),
 13. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) Megjegyzés: fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) tevékenységet végzőre akkor terjed ki a mentesség/kedvezmény, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.
 14. belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30).
 15. növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30), ha a  tevékenységet végző dísznövénytermesztést forgalomba hozatal céljából végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
 16. egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19)
 17. egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29)
 18. dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22), ha a  tevékenységet végző kizárólag dísznövény kiskereskedelemmel foglalkozik
 19. dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76)
 20. vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70), ha a tevékenységet végzőt a vadászati hatóság, valamint az Országos Magyar Vadászkamara hivatásos vadászként nyilvántartásba vette
 21. desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01), ha az  általa gyártott ital a  szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az  1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II.  melléklet 6. vagy 9. pontja szerinti szeszes ital
 22. szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02)
 23. sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05), ha a gyártó kisüzemi sörfőzde, azaz évente legfeljebb 200 000 hektoliter sört előállító, más sörgyártó üzemtől jogilag és gazdaságilag független, más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyet használó, nem licencia alapján működő adóraktár
 24. szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).

 

Fenti kedvezmény, mentességek feltételei:

Kedvezmény, mentesség feltételei:

Nem lehet kedvezményt érvényesíteni, ha a kifizető költségvetési szerv.

A fenti tevékenységi köröknél akkor lehet kedvezményt, mentességet érvényesíteni, ha az tényleges főtevékenységnek minősül. Tényleges főtevékenységről akkor lehet szó, ha a fenti tevékenységet folytatónak 2020. március 24-ét megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott a fenti tevékenységből.

Ugyanakkor egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19) és egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29) esetén akkor lehet kedvezményt, mentességet érvényesíteni, ha 2020. április 11-ét megelőző 6 hónapban a  legtöbb bevétel, de legalább a bevételnek a 30%-a virágok – ideértve a  vágni való virágot és a  virágsarjat is – termesztéséből, a  vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott.

A fenti 15 – 24 pontokban foglalt tevékenységekre a kedvezmény/mentesség 2020. április 11-étől került kihirdetésre.

 1. március, április, május és június hónapra a fenti tevékenységi körben
  • a 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adó, és adott esetben a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása után, az egyéni vállalkozónak és a Tbj. szerinti társas vállalkozónak, e jogállására tekintettel,
  • a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetni, de legfeljebb 7710 forint összegig.

Azaz, a munkavállaló, egyéni vállalkozó, és társas vállalkozó béréből, kivétjéből, jövedelméből 15 százalék személyi jövedelemadó-előleget, és  természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összegig kell megfizetni. A fenti – adott időszakra szóló -járulékmentesség, kedvezmény a nettó jövedelmet növeli.

Kisadózók:

Nem kell megfizetni a  kisadózást választó vállalkozásnak – ha az alábbi  tevékenysége kapcsán 2020. február hónapjában már kisadózás alá tartozott – 2020. március, április, május és június hónapra a tételes adót az alábbi tevékenységek esetén:

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
 2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
 3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
 4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
 5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
 6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
 7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
 8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
 9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
 10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
 11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
 12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
 13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
 14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
 15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
 16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
 17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
 18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
 19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
 20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
 21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
 22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
 23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
 24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
 25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
 26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

közgazdasági szakokleveles jogász

egészségügyi menedzser