Pénzlépcső

Veszélyhelyzet alatt fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

2020. május 7.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a fizetés nélküli szabadságon lévő alkalmazottak is jogosultak egészségügyi ellátásra, az egészségügyi szolgáltatási járulék befizetése nélkül. Cikkünkben részletesen kifejtjük, mik a munkáltató és a munkavállaló kötelességei a biztosítási jogviszony megtartása kapcsán.

Veszélyhelyzet kapcsán sokan kényszerülnek fizetés nélküli szabadságot igénybe venni, amelyre többek között azért kerül sor, mert a munkáltató nem tudja az alkalmazottat munkával ellátni, vagy az alkalmazott nem tudja másként megoldani óvodás vagy kisiskolás gyermeke felügyeletét. A veszélyhelyzet kapcsán fizetés nélküli szabadságon lévő alkalmazottak biztosítási jogviszonya szünetel. A szünetelést a munkáltatónak be kell jelentenie 20T1041 jelű nyomtatványon az adóhivatalhoz.  

Az általános szabály az, hogy ha a fizetés nélküli szabadság kapcsán szünetel a biztosítási jogviszony, akkor az alkalmazottnak, a biztosítási jogviszony szünetelésének első napjától kezdve fizetnie kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot, amely fizetési kötelezettséget 20T1011 jelű nyomtatványon kell bejelentenie az adóhivatalhoz. A veszélyhelyzet ideje alatt azonban nem kell alkalmazni a fenti szabályt. 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet úgy rendelkezik, hogy 2020. március 11-től a veszélyhelyzet kapcsán fizetés nélküli szabadságon levő munkavállaló biztosítása szünetel, ugyanakkor a veszélyhelyzet időtartama alatt az alkalmazott jogosult egészségügyi szolgáltatásra. A veszélyhelyzet ideje alatt az érintett alkalmazottnak nem kell az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség kapcsán a 20T1011 jelű adatlapon bejelentkeznie az adóhivatalhoz, és nem kell havi 7 710 forint (napi 257 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot megfizetnie.

Megjegyzés: Az adóhivatal tájékoztatást adott ki azzal kapcsolatban, hogy ha a veszélyhelyzet miatt fizetés nélküli szabadságon levő alkalmazott már 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet hatályba lépése előtt – azaz 2020. április 22. előtt – bejelentkezett az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség hatálya alá és a járulékot megfizette, akkor azt az alkalmazott kérelmére az adóhivatal visszafizeti, ha fennállnak az adóvisszatérítés feltételei.

Munkáltatói kötelezettség: 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet alapján, 2020. május 1-től a munkáltató kötelezett arra, hogy tárgyhót követő hónap 12. napjáig egészségügyi szolgáltatási járulékot állapítson meg, valljon be és fizessen meg a fizetés nélküli szabadságon lévő alkalmazott után. Erre tekintettel a munkáltató első alkalommal 2020. június 12-ig benyújtott bevallásban vallja be és fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet továbbá arról is rendelkezik, hogy ha a fenti fizetési kötelezettség teljesítése a munkáltatónak nehézséget okozna, és a munkáltató kéri ezen fizetési kötelezettség halasztását, akkor az adóhivatal a munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetést a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

          közgazdasági szakokleveles jogász

                 egészségügyi menedzser