Keresőképtelenség igazolására vonatkozó változások.

2021-ben a keresőképtelenség igazolása a következőkben változott:

  • Nyomtatvány:

Kétféle nyomtatványt kellett alkalmazni a keresőképtelenség igazolására. Az egyik az „Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről” a másik az „Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről” elnevezésű nyomtatvány volt. 2021-ben egy nyomtatványt kell alkalmazni. Ennek az új nyomtatványnak a megnevezése: Orvosi Igazolás a keresőképtelen állományban tartásról. Ha a keresőképtelenségi állomány a 2 hetet meghaladja, akkor az új nyomtatványt legalább 2 hetenként kell kiállítani és a biztosított részére átadni.

Megjegyzés: Az új keresőképtelenségi igazolás formája és tartalma megtekinthető 102/1995. (VIII. 25.) kormányrendelet 5. számú mellékletében.

  • Keresőképtelenségi kód:

Megszűnt a „6”-os keresőképtelenségi kód, amely „Terhesség-szülés miatti keresőképtelenség” megjelölésére szolgált. Erre tekintettel 2021. január 1-jétől már nem lehet a „6”-os kódot alkalmazni a keresőképtelenség igazolásánál. Az Államkincstár tájékoztatása alapján „az új típusú keresőképtelenségi igazoláson kizárólag keresőképtelenség igazolható, az nem használható terhesállományba vételre vonatkozó adatok feltüntetésére. Amennyiben a biztosított orvosától terhesállományba vételről szóló igazolás kiállítását kéri, ennek érdekében az orvosnak egy külön igazolást kell kiállítania, amelyre vonatkozóan a hatályos jogszabályok formanyomtatványt nem rendszeresítenek. Ezen igazolásnak a következőket indokolt tartalmaznia: a várandós nő személyi adatai (neve, születési dátuma, tajszáma, anyja neve) és lakcíme, a gyermek születésének várható időpontja, az igazolás kiállításának dátuma, a kiállító szolgálat kódja, az orvos aláírása, bélyegzőlenyomata.”

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

közgazdasági szakokleveles jogász

egészségügyi menedzser