Mikró vállalkozások és önfoglalkoztatók vissza nem térítendő támogatása.

A járvány következtében nehéz gazdasági helyzetbe került mikró vállalkozások és önfoglalkoztatók 219 000 forint vissza nem térítendő támogatásra jogosultak, ha a támogatáshoz szükséges alábbi feltételekkel rendelkeznek:
Támogatás feltételei:
Azok a mikró vállalkozások és önfoglalkoztatók igényelhetik a fenti vissza nem térítendő támogatást, akik
– nem voltak jogosultak a veszélyhelyzet ideje alatt a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti ,,Ágazati bértámogatásra” és
– nem minősülnek a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti kifizetőnek, azaz nincs és az ágazati bértámogatásra való jogosultsági időszak alatt sem volt alkalmazott munkavállalójuk, és
– a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 2 hónapig a vállalkozásukat nem szüntetik meg és nem szüneteltetik (a veszélyhelyzet megszűnésének pontos időpontja jelenleg nem ismert, a fenntartási kötelezettség utolsó napja sem tudható előre) és
– tényleges főtevékenységként az alábbiakban felsorolt tevékenységet bármelyikét folytatják.
Megjegyzés: Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a mikró vállalkozások, illetve az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete hatálybalépését, azaz 2021. június 8. napját vagy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését, azaz 2020. november 11. napját megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott. (Tényleges főtevékenységgel kapcsolatban előírt elvárásokból következik, hogy a fenti időszakok egyikében a támogatható tevékenység végzését meg kellett kezdeni.)

56 támogatható főtevékenység bármelyike esetén be lehet nyújtani a kérelmet a vissza nem térítendő támogatásra, ha a vállalkozás megfelel a fentiekben ismertetett feltételeknek. Ide tartozik többek között:
– Éttermi, mozgó vendéglátás tevékenység,
– Rendezvényi étkeztetés,
– Italszolgáltatás tevékenység,
– Filmvetítés tevékenység,
– Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése tevékenység,
– Sport és szabadidős képzés tevékenység,
– Előadó-művészet tevékenység,
– Testedzési szolgáltatás,
– Szállodai szolgáltatás,
– Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
– Kempingszolgáltatás,
– Utazásközvetítés,
– Utazásszervezés,
– Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem tevékenység,
– Járművezetés oktatás tevékenység.

Támogatás igénylése
A vissza nem térítendő támogatás uniós támogatásnak felel meg, amely igényelhető papíron, vagy elektronikusan.
A támogatási kérelem a veszélyhelyzet végéig nyújtható be a mikró vállalkozás illetve az önfoglalkoztató székhelye vagy telephelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. A járási (fővárosi kerületi) hivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt.
Elektronikus ügyintézés: A hivatalos tájékoztatás alapján a támogatási kérelem és mellékleteinek benyújtásakor az elektronikus ügyintézést szolgáló felületen (Cégkapun keresztül ) az illetékes járási /fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási osztályát kell kiválasztania a legördülő menüből. Cégkapuval nem rendelkező mikró vállalkozásnak, illetve önfoglalkoztatónak a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül) elektronikusan kell benyújtania kérelmét a hivatalhoz. A mikró vállalkozásnak illetve az önfoglalkoztatónak az e-papír szolgáltatást kell használni. Elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni. A kérelem és benyújtandó mellékleteinek csatolása után, az elküldéssel automatikusan megtörténik az aláírás és időbélyegzővel ellátás.

A támogatás részletes feltételei és igénylése elérhető https://nfsz.munka.hu/cikk/1544/Onfoglalkoztatok_kompenzacios_tamogatasa oldalon.

Kelt: 2021. július 1.

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

közgazdasági szakokleveles jogász

egészségügyi menedzser