Munkajog

A diákok foglalkoztatása különböző jogviszonyokban elég gyakori. A foglalkoztatások különböző típusaira eltérő szabályok és eltérő közteherfizetések vonatkoznak. Az alábbi cikkben
munkajog
A munkatörvénykönyv, azaz 2012. évi I. törvény több olyan szabályt foglal magába, amelytől a munkavállalók és munkáltatók nem térhetnek el.
Az alábbiakban a szülést illetve a gyermek születését követően munkába álló valamint a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő
Mit követeljek, kártérítést vagy elmaradt jövedelmet? Munkaügyi perek kapcsán felmerül, hogy milyen személyi jövedelemadó és járulékterhei vannak a különböző követelteléseknek.
Mit kell tudni a betegszabadságról? Az európai uniós más országaiban is jellemző, hogy a munkáltatót fizetési kötelezettség terheli a munkavállaló